Omnibus prik

Spruttende Melitta, aktionerende studerende - og en ledelse, der bød på kaffe og taler

Ca. hundrede studerende deltog i en blokade, som blev etableret onsdag morgen 19. november kl. syv i rektoratet på AU, og som er planlagt til at vare, indtil undervisningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) makulerer fremdriftsreform og dimensioneringsplan. Endnu ca. hundrede studerende sluttede sig til en efterfølgende demonstration kl. 10 på pladsen ved rektoratet, hvor prorektor Berit Eika slog fast, at kvalitet i uddannelse drejer sig om meget andet end erhvervsrelevans, for eksempel handler det om evnen til engagement.

Foto: Anders Trærup
Foto: Anders Trærup
Foto: Anders Trærup
Foto: Anders Trærup
Foto: Maria Randima Sørensen
Foto: Maria Randima Sørensen

Opdateret 20.11 kl. 13:51 med følgende præcisering fra talsmand Søren Mou fra Et andet universitet: "Det er ikke rigtigt citeret, at vi ikke er "ude på hindre den daglige drift" på AU. Formålet med blokaden er netop at forhindre den daglige drift for selve universitetets ledelse. Der er altså ingen forskel på KU og AU, hvad angår formålet."

"Og der sidder du!" konstaterer Omnibus som en hilsen til en studerende, der spærrer indgangen til rektorgangen siddende på en klapstol foran et stort banner, hvor der med orange bogstaver står: "Blokeret."

Kaffemaskinen fra Melitta, som står en halv meter fra hende, sender spruttende lyde, der melder, at den er klar med endnu en kande kaffe denne vandkolde novembermorgen, hvor den står på aktivistisk studenterpolitik i rektoratet på AU.

"Ja, her sidder jeg - og er i vejen," smiler den studerende. Hun tøver lidt, og fortsætter: "- og sidder venligst i vejen." 

Hvilket samtidig er en dækkende beskrivelse af den stemning, som præger rektoratet, hvor ca. hundrede studerende fra kl. syv har besat den gang, hvor blandt andre rektor og prorektor har kontor.

Nogle af de studerende sidder lidt for sig selv, mens de drikker morgenkaffe, andre taler sammen, men det virker som om, de fleste af de aktionerende læser, tager noter og flittigt streger væsentlige pointer under i det, der sandsynligvis er pensum til en forestående eksamen.

Desuden er det med "venligst" at være til gene for ledelsen en klar strategi fra planlægningsgruppen fra den universitetspolitiske forening "Et andet universitet," der står bag blokaden.

"Vi har afspærret de tre indgange, der fører ind til rektor og prorektors kontorer, men vi er ikke ude på hindre den daglige drift, og derfor har vi heller ikke blokeret ind til dekanaterne," siger Esben Bøgh Sørensen fra "Et andet universitet." 

Godt de er aktive

Vicedirektør Kirsten Jensen fra Ledelsessekretariatet er sammen med otte af sine ansatte nogle af dem, der i den kommende tid er forhindret i at komme ind på deres kontorer. Hun siger om aktionen:

"Jeg tænker, at det er godt, at de studerende er aktive, selv om jeg samtidig kan stille spørgsmål ved, om de har valgt den rigtige form for aktion. Men det er da fint, at de virker til ikke at være nogle af de unge, der ikke interesserer sig en skid for andre end sig selv - for jeg antager, at de ikke aktionerer, fordi de synes, at det er synd for dem." 

"Og hvis ellers de opfører sig ordentligt, er det vel deres demokratiske ret at lave aktioner, og kan vi finde ud af det i dag, kan vi vel også finde ud af det i morgen, fortsætter Kirsten Jensen med henvisning til, at det kan trække ud for hende og hendes ansatte at komme ind på deres kontorer, da de aktionerende har annonceret, at de bliver indtil undervisningsministeren har sendt fremdriftsreform og dimensioneringsplan i makulatoren.

"Jeg tror ikke på, at de får det til at ske ved at sidde her. Jeg tror, de må en tur over til Sofie Carsten Nielsen i København." 

 Stigende pres og stress

Frederik Ingvardt Pedersen, der læser idehistorie på 5. semester, er en af de aktionerende. Han fortæller, at der er mange grunde til, at han deltager i blokaden. Men specielt fremhæver han Fremdriftsreformen, som han mener, er med til at give de studerende unødigt stress.

"Jeg oplever, at den lægger et pres på os i forhold til at blive hurtigt færdige, hvor vi i stedet burde have mulighed for at fordybe os," siger han. Og fortæller videre, at den mere centralistiske administration, der er en følge af reformen, er en anden grund til, at han har valgt at gå på barrikaderne.

"For når mere og mere bliver administreret ud fra generelle retningslinjer, skal der meget til, før der bliver taget hensyn til den enkelte."

Sidst skal Frederik Ingvardt Pedersens deltagelse ses som et udtryk for at gøre op med en passivitet, som han oplever præger mange af de studerende i dag i forhold til at engagere sig studenterpolitisk.

 "Vi er her for at forsvare universitetet. Ja, nu er det så meget sagt, at vi repræsenterer universitetet, men jeg er her i hvert fald for selv at være med til at præge det."

Hvilket blandt andet skal ske ved, at Frederik Ingvardt Pedersen tager en tjans som blokadevagt i den kommende tid.

"Jeg kan ikke være her hele tiden, for jeg har tænkt mig at følge min undervisning, og jeg skal også til eksamen."

"Det er fedt at opleve!"

"Så er det tid til at gå udenfor," kalder talsmand Søren Mou fra "Et andet universitet" hen over hovederne på de siddende, liggende og stående studerende som signal til, at tiden er inde til den demonstration, der er annonceret på pladsen ved rektoratet. Mens de studerende samler bannere sammen, stikker Omnibus hovedet ind hos dekan på Health, Allan Flyvbjerg, der ikke gør det mindste for at lægge skjul på sin begejstring for de aktionerende.

"Jeg gik ind med kaffe til dem i morges, og jeg har også sagt til dem, at de bare kan gå ind efter kaffe her på gangen," siger dekanen, der hopper for at komme ud ad døren til et forestående møde med sundhedsminister Nick Hækkerup (S).

Han når dog lige at uddybe, hvorfor han virker så begejstret for at blive blokeret.

"Jamen, der er da herligt at se, at der er blod i årerne på de studerende. Der er for få af dem, der markerer sig, så jeg synes, det er fedt at opleve, at de er engagerede. Jeg blev sgu så glad, da jeg så den Melitta stå der på trappen i morges!"

Hilse fra rektor

Ca. 200 studerende er forsamlet til demonstration på pladsen ved rektoratet. Flere af dem er henne at købe blokadekaffe, som Studenterhus Aarhus sælger til en femmer i anledning af aktionen.

Talsmand Søren Mou er første taler i en række, der også tæller prorektor Berit Eika, lektor, forfatter og journalist Tabish Khair fra Institut for Æstetik og Kommunikation og repræsentanter fra Studenterrådet, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 

Søren Mou gentager budskabet om, at blokaden er en fuldstændig afvisning af en politik, som i praksis er ved at nedlægge universiteterne på grund af politikernes ensidige fokus på at uddanne til erhvervslivet. 

Landmand Bohr

Som de aktionerende, udover den førte politik på uddannelsesområdet, også mener skyldes en for stor repræsentation af eksterne bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne for de danske universiteter.

"Tænk engang, hvis vi for hundrede år siden havde bestemt os for, at nu skulle der ikke være nogen, der studerede til andet end landmand, for alle kunne jo se, at det var det, fremtiden ville bringe. Tænk engang over, hvor meget viden vi ville være gået glip af. Så havde Niels Bohr rendt rundt på en pløjemark i stedet for at lave sensationel forskning. Er det det, vi ønsker af fremtiden? Ønsker vi at stole blindt på økonomernes fremtidsforudsigelser? Nej! Det gør vi ikke," sagde Lasse Sjøbeck Jørgensen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, i sin tale under demonstrationen.

Også lektor i engelsk Tabish Khair, der var den eneste underviser på universitetet, som de aktionerende havde kunnet få til at stille op som taler blandt de ca. femten, som de aktionerende havde rettet henvendelse til, var i sit indlæg inde på, at det er et helt andet mindset, der bør drive ledelserne af universiteterne.

"Søren Kierkegaard, Karen Blixen og Niels Bohr anså det ikke for arbejde, da de gjorde, som de gjorde. Ingen blikkenslager, tømrer, lærer, forfatter eller atomfysiker - ingen, som har udrettet noget stort, har nogensinde gjort det udelukkende for at udføre et job, som de fik løn for," sagde Tabish Khair i sin tale. Lektoren holdt talen på engelsk og ovenstående er Omnibus' frie oversættelse.

Prorektor Berit Eika holdt også en kort tale, som hun indledte med en hilsen fra rektor, og hvor hun blandt andet sagde, at universitetsledelsen ikke ser erhvervsrelevans som det eneste parameter for kvalitet i undervisningen.

Prorektor klar i mælet

Overfor Omnibus uddyber Berit Eika efterfølgende sin korte tale.

"Jeg synes, det er godt at se de studerende engagere sig i deres uddannelse og at se dem kæmpe for, at det at uddanne sig bør handle om meget mere end at være effektiv - for kvalitet handler om meget andet end det, for eksempel handler det om evnen til engagement."

Foto: Maria Randima Sørensen

Prorektor fortsætter:

"Desuden medfører det (konsekvenserne af Fremdriftsreformen, red.), at vi bruger alt for mange midler på administration. Vi har måtte ansætte ekstra for at klare det i en tid, hvor vi ser meget på, hvad vi bruger pengene til med baggrund i det, vi har været igennem (besparelser og fyringer, red.). Vi har modtaget flere hundrede ansøgninger om dispensation fra reglerne, og det at have indsigt i alle de nye regler - og behandle ansøgninger ud fra dem - er et stort arbejde. Samtidig er det et arbejde, vi ikke havde tidligere - ressourcer går med andre ord fra den administrative understøttelse af undervisningen og forskningen."

Aktionerende ikke fjernet af politiet

Birit Eika slog desuden fast, at universitetsledelsen ikke har nogen planer om at ringe til vagthavende hos Østjyllands Politi for anmode om, at de aktionerende bliver fjernet fra rektoratet.

"De er velkome så længe, de opfører sig så ordentligt, som det lige nu er tilfældet. Selvfølgelig er det lidt upraktisk, men vi har ingen intentioner om at tilkalde politiet."


Kort ledelseslunte over for aktionerende studerende på Københavns Universitet (universitetsavisen.dk)