Omnibus prik

Ph.d.-studerende sender støtteerklæring til aktionerende studerende

39 ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet har her til aften sendt et åbent brev til Omnibus, hvor de udtrykker deres støtte til den universitetspolitiske gruppe "Et andet universitet."

Foto: Anders Trærup

"AU’s ledelse havde proklameret at bakke op om blokaden og at stå fælles i kampen mod reformerne så længe blokørerne opførte sig ordentligt. På den baggrund beklager vi på det kraftigste AU-ledelsens beslutning om at indsætte politiet mod blokørerne og få dem fjernet i ly af nattens mulm og mørke i stedet for at kæmpe en fælles kamp for universitetet."

Sådan skriver en gruppe af ph.d.-studerende i en støtteerklæring til de studerende, som gennem seks dage blokerede rektoratet ved AU, frem til de tidligt i morges blev fjernet af politiet på foranledning af universitetsledelsen. 

Udover at erklære deres støtte til "Et andet universitet" opfordrer de ph.d.-studerende "det øvrige videnskabelige personale ved Aarhus Universitet og de øvrige af landets universiteter til at bakke op om de studerende, heriblandt Et Andet Universitet, og de initiativer, der tages til at skabe en åben debat om universitetets rolle og formål."

Omnibus har været i kontakt med en af underskriverne, ph.d-studerende Nicolai von Eggers fra Institut for Kultur og Samfund. Han vil gerne udtale sig til avisen, men understreger, at han ikke er talsmand for gruppen af ph.d.-studerende. Og derfor kun udtaler sig på egne vegne.

I skriver, at universitetsledelsen har proklameret, at den bakker op om blokaden. Hvordan kan I konstatere det?

"Prorektor har været ude at sige, at ledelsen ikke ville tilkalde politiet, så længe de studerende, der blokerede rektoratet, opførte sig ordentligt. Så vidt jeg har forstået det, har de studerende efterlevet det under hele blokaden. Men alligevel valgte ledelsen at få politiet til at fjerne dem," siger Nicolai von Eggers.

Ledelsen tilkaldte politiet, efter at de aktionerende annoncerede, at de ville udvide deres blokade til at omfatte en konference i morgen blandt andet med den begrundelse, som prorektor gav udtryk for her i avisen: "Kvalitetsudvalget skal kunne fremlægge sin rapport, og studerende, medarbejdere og gæster skal have mulighed for at give deres mening til kende." Hvilken holdning har I til aktionsformen?

"Jeg kan, som jeg har understreget, ikke udtale mig på vegne af alle underskriverne. Men jeg kan sige, at vi ikke som sådan har forholdt os til aktionsformen."

Men kan man støtte nogle aktionerende uden af forholde sig til deres metoder? 

"Jeg kan ikke udbyde det nærmere, da jeg som sagt ikke er valgt som talsmand for underskriverne. Vi har ønsket at støtte de aktionerende i deres krav og det, de står for i forhold til et andet universitet. Jeg vil gerne understrege, at formålet med støtteerklæringen er at opfordre studerende, ph.d-studerende og ansatte til at bakke op om en fælles kamp for universitetet og de krav, som "Et andet universitet" har fremsat."

Støtteerklæring er blevet en realitet som en reaktion på blandt andet universitetsledelsens beslutning om at få politiet til at ophæve blokaden. De ph.d.-studerende på Arts har en side på Facebook, hvor erklæringen i eftermiddag blev lagt ud med en opfordring om at sætte sin underskrift på den, hvilket på lidt over tre timer resulterede i de 39 underskrifter.

Nicolai von Eggers kan ikke på stående fod svare på, om alle underskriverne er fra Arts, da flere kan have inviteret ph.d-studerende fra andre fakulteter til også at underskrive erklæringen. Men hans vurdering er, at flertallet af de ph.d-studerende er fra Arts.


Støtteerklæringen fra 39 ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet:

Til forsvar for universitetet!

Åbent brev fra ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet imod Fremdriftsreform og Dimensioneringsplan og for et andet universitet, hvor videnskab og faglighed er de primære formål og kvaliteter i sig selv

”I anledning af de netop fjernede blokader på AU og KU vil vi som ph.d.-studerende erklære, at vi bakker op om Et andet Universitets krav:

 

  1. at få trukket Fremdriftsreformen og Dimensioneringsplanen tilbage,
  2. at sikre, at universitetet igen kan blive et sted, hvor videnskab og faglighed er de primære formål.

 

AU’s ledelse havde proklameret at bakke op om blokaden og at stå fælles i kampen mod reformerne så længe blokørerne opførte sig ordentligt. På den baggrund beklager vi på det kraftigste AU-ledelsens beslutning om at indsætte politiet mod blokørerne og få dem fjernet i ly af nattens mulm og mørke i stedet for at kæmpe en fælles kamp for universitetet.

 

Som ph.d.-studerende går vi sammen med resten af universitetet en dunkel fremtid i møde i takt med, at man fjerner de studerende fra universitetet ved med Dimensioneringsplanen at skære i antallet af studiepladser og ved med Fremdriftsreform og Taxameterordning at presse de studerende igennem så hurtigt som muligt uden at tænke på konsekvenserne for det faglige niveau. Intet af dette er befordrende for videnskabelighed og faglighed – hverken for undervisning eller forskning, hverken for studerende, ph.d.-studerende eller det øvrige videnskabelige personale.

 

Uafhængig videnskab, kritisk tænkning og åben og saglig debat er hverken en luksus eller et udtryk for overflod, men selve grundlaget for vores demokratiske samfund. Vi vil derfor kæmpe sammen med de studerende og de øvrige ansatte for et andet universitet, hvor videnskaben er i fokus, og hvor faglighed er en kvalitet i sig selv.

 

Vi opfordrer samtidig det øvrige videnskabelige personale ved Aarhus Universitet og de øvrige af landets universiteter til at bakke op om de studerende, heriblandt Et Andet Universitet, og de initiativer, der tages til at skabe en åben debat om universitetets rolle og formål. Vi står lige nu i den paradoksale og triste situation, at det er universiteternes ansatte og de kommende studerende, der har alt at miste, men at det næsten udelukkende er de nuværende studerende, der tager kampen op og forsvarer universitetet. Nedlæggelsen af studiepladser vil betyde manglende muligheder for de yngre generationer og nedlægning af arbejdspladser for de nuværende ansatte. Dimensionerings-planen gør det desuden umuligt for universiteterne at planlægge langsigtet og dermed at leve op til målene om at skabe forskning og uddannelse af international klasse, der indtil for nylig var universiteternes proklamerede mål.

 

Men meget har ændret sig, og de nuværende ansatte har både deres faglighed og deres eksistensberettigelse som universitetsansatte at miste – begge del vil forsvinde i takt med, at de studerende forsvinder. Vi håber derfor, at de ansatte også vil tage mere aktiv del i denne fælles kamp. Et uomgængeligt led i denne proces vil være at genskabe demokratiet på universitetet i stedet for den udemokratiske topstyring, der for tiden dikterer universitetets politik.

 

De ansatte, de studerende og de kommende studerende har en fælles interesse i et andet universitet baseret på videnskab og faglighed som mål i sig selv. Denne interesse deler de med den øvrige befolkning. Det er universitetet som helhed, der er i færd med at blive undermineret, men for tiden er det næsten udelukkende de studerende, der tager kampen op.

 

Derfor siger vi fra overfor de foreslåede reformer: Fremdriftsreformen og Dimensioneringsplanen. Vi kræver i stedet et andet universitet, hvor videnskab er i fokus, hvor faglighed er en kvalitet i sig selv, og hvor det videnskabelige personale ikke er bange for at sige deres mening i fuld offentlighed og at deltage i den demokratiske kamp for universitetets fremtid.”

 

 

Theresa Amman, Martin Friis Andersen, Mikkel Bech-Hansen, Anne Brædder, Jacob Christensen, Tone Frank Dandanell, Lise Dilling-Hansen, Kristine Dyrmann, Claire Dungey, Nicolai von Eggers, Martin Ejsing, Christoffer Basse Eriksen, Kamma Overgaard Hansen, Christina Jerne, Chris Askholt Hammeken, Ane Refshauge Høyrup, Mathias Hein Jessen, Karin Johannesen, Eva Krause Jørgensen, Jonas Ross Kjærgård, Kasper Jelsbech Knudsen, Nicolai Krejberg Knudsen, Anette Larner, Kresten Lundsgaard-Leth, Ane Martine Lönneker, Maria Nielsen, Nina Helt Nielsen, Jeanette Lykkegård Nielsen, Anne Engelst Nørgaard, Lea Muldtofte Olsen, Cecilie Marie Schou Pallesen, Johannes Korsholm Poulsen, Bjarke Skærlund Risager, Jakob Rosendal, Søren Rosendal, Sophie Seebach, Neriman Tiftikci, Morten Toustrup, Sjamme van de Voort

 

- alle underskrivere er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet