Omnibus prik

Erik Steen Kristensen må fratræde som institutleder

Erik Steen Kristensen må i dag forlade posten som leder af Institut for Agroøkologi i Foulum. Hvilket skyldes forløbet omkring tilblivelsen af den stærkt kritiserede oksekødsrapport, som AU i går trak tilbage efter uger med massiv kritik i medierne.

Erik Steen Kristensen blev leder af det dengang nye Institut for Agroøkologi i Foulum 1. juni 2011. Han må nu fratræde stillingen og forlader Aarhus Universitet.

” (...) institutledelsen på Institut for Agroøkologi, (...) har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde. Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad.”

Sådan begrunder konstitueret dekan Lars Henrik Andersen baggrunden for, at Erik Steen Kristensen må fratræde som institutleder. Professor Jørgen E. Olesen er konstitueret i stillingen.

Dekan Lars Henrik Andersen har desuden udtrykt kraftig kritik af utilstrækkelig kvalitetssikring over for direktør Niels Halberg fra DCA. Som har udgivet rapporten. Halberg har taget kritikken til efterretning, og han beklager stærkt forløbet.