Nyt tilbud om gratis sprogundervisning på AU er populært: Over 600 ansøgere til 110 pladser

663 studerende på AU har ansøgt om en af de 110 pladser på Arts’ gratis sprogkurser i næste semester. De første, der ansøgte, får tilbuddet, mens de resterende skrives på venteliste frem mod forårets sprogkurser. Prodekanen for uddannelse på Arts, Niels Overgaard Lehmann, er overrasket over antallet af ansøgere.

Sprogkurserne på AU varer ti uger med én undervisningsgang om ugen. Photo: Lars Kruse/AU Foto