KLUMME: Efterspørgslen skifter: Større mangel på DJØF’ere end på ingeniører

En prognose fra DREAM-gruppen pegede i 2021 på, at samfundet frem mod 2030 i højere grad vil efterspørge DJØF'ere med kompetencer inden for økonomi end tekniske kandidater som ingeniører. Fælles for ingeniører og økonomer er, at matematikkundskaberne skal være i orden. Dem skal vi være bedre til at fremme på universitetet, skriver Thomas Pallesen, dekan ved Aarhus BSS. Han efterlyser samtidig en reform af de samfundsvidenskabelige studieretninger i gymnasiet og opfordrer politikerne til at lempe adgangen for udenlandske studerende på tekniske og økonomiske uddannelser.

Thomas Pallesen er dekan ved Aarhus BSS og peger på, at der er behov for at styrke matematikkundskaberne blandt både tekniske og samfundsvidenskabelige kandidater. Og her må både universiteter, gymnasier og politikere byde ind. Photo: Roar Lava Paaske