KLUMME: Prorektor: Det vil være skadeligt at halvere kandidatuddannelsen

Det er svært at se, hvordan det skulle øge dimittendernes employability at skære kandidatuddannelserne ned fra to til et enkelt år, som Reformkommissionen foreslår. Det giver mindre tid til både faglig fordybelse og til at omsætte teorier til praksis, skriver prorektor Berit Eika i ledelsens klumme, hvor hun beder om arbejdsro frem for endnu en reform.

Aarhus Universitet er allerede godt i gang med at erhvervsrette uddannelserne, og den indsats ønsker universitetet at fortsætter, skriver prorektor ved Aarhus Universitet, Berit Eika. Photo: Roar Lava Paaske