Universitetsdirektøren om forventet underskud i 2022: Vi går fra plus 30-40 millioner kroner på finansielle poster til et negativt afkast

Aarhus Universitet har meldt ud, at man forventer et betydeligt økonomisk tab i år. Som konsekvens bliver byggeprojekter nu udskudt, et kvalificeret ansættelsesstop er indført med omgående virkning, og hvert fakultet bliver mødt med sparekrav. Universitetsdirektør Arnold Boon konkretiserer her konsekvenserne for universitetet.

AU skal spare ekstraordinært resten af 2022. Photo: Roar Lava Paaske/AU Foto