Omnibus prik

Debat: Brug din indflydelse – men brug den rigtigt!

Studienævnet er det sted, hvor vi studerende har reel og direkte indflydelse på vores uddannelser. Men når de valgte studerende ikke kommer til møderne i studienævnet, mister vi indflydelse. Så brug din stemme på studerende, der kan løfte ansvaret, lyder opfordringen fra Line Dam, medlem af studienævnet på Institut for Kultur og Samfund og aktiv i Studenterrådet.

Line Dam læser religionsvidenskab på 5. semester med tilvalg i Samfundsfag. Derudover er hun medlem af studienævnet på Institut for Kultur og Samfund, hvor studerende fra flere uddannelser er repræsenteret. Her er det et problem for alle instituttets studerende, når en studerende fra en af de andre uddannelser ikke kommer til møder i studienævnet og ikke sørger for at sende en suppleant. For dermed bringes de studerende i undertal og mister indflydelse. Foto: Privat

Line Dam læser religionsvidenskab på 5. semester med tilvalg i samfundsfag. Hun sidder i studienævnet på Institut for Kultur og Samfund for Religionsvidenskab og Arabisk og islamstudier og er aktiv i Studenterrådet. 

Studienævnet er det sted, hvor vi studerende har reel og direkte indflydelse på vores uddannelser, fordi vi sidder med dér, hvor beslutningerne om eksempelvis kursusindhold og eksamensformer tages. Faktisk sidder vi studerende på halvdelen af pladserne i studienævnet. Dermed følger et stor ansvar med en plads i studienævnet. Så brug din stemme på studerende, der kan løfte det ansvar – og som rent faktisk har tænkt sig at komme til møderne.

Det er vores kandidatuddannelser, der står på spil

Jeg sidder selv i studienævnet på Institut for Kultur og Samfund. Det seneste år har vi behandlet en masse materiale i forbindelse med Uddannelseseftersyn Arts, og vi har taget beslutninger, der i høj grad vil påvirke fremtidige Arts-studerendes uddannelse. Lige nu er et af de vigtigste emner implementeringen af et specialeforberedende kursus på Arts’ 3. semester (kandidatordning). Det sker i et forsøg på at imødekomme de negative konsekvenser af, at specialetiden er kortet ned til fire måneder. En beslutning, som i høj grad kommer til at påvirke, hvordan vi ser på specialet og kandidatuddannelser i fremtiden. Vi studerende i studienævnene træffer altså beslutninger, som i høj grad påvirker vores medstuderende og fremtidige studerende. Vi har stor indflydelse. 

Vi er stærkest, når vi arbejder sammen

Det svære spørgsmål kommer, når vi som studerende skal vælge de medstuderende, som skal kæmpe kampen for os. Hvordan sørger vi for, at de valgte bedst muligt repræsenterer os studerende? Og hvordan sikrer vi, at de bedst muligt benytter den indflydelse, de har i studienævnene?

Jo, først og fremmest skal vi stemme til universitetsvalget. Og ikke nok med det, vi skal stemme på dem, som vil bruge deres indflydelse rigtigt.

Jeg og de andre studerende i studienævnet på Institut for Kultur og Samfund har gennem hele vores valgperiode holdt formøder inden studienævnsmøderne for at sikre, at vi alle har styr på det, vi skal forholde os til, og på hvad vi mener. Det er en kæmpe fordel, specielt når studenterrepræsentanterne kommer i situationer, hvor det er nødvendigt at stemme sig frem til en beslutning. Her bliver det særligt vigtigt, at de valgte studerende ved, hvad de er gået ind til, og er til stede ved møderne. Der er studienævn, hvor de studerende sidder med et konstant undertal, fordi nogle af de valgte studerende ikke har været bevidste nok om, hvad de stillede op til. Det er et kæmpe problem, især for de studerende på det konkrete studie. På Arts er det et endnu større problem, fordi vores studienævn dækker flere uddannelser. Så hvis en studerende fra én uddannelse ikke møder op, bringer det os andre i undertal, hvilket påvirker alle instituttets studerende.

Derfor er mit hovedbudskab, at vi til universitetsvalget skal stemme på studerende, som dels tager ansvar, dels er forankret i fagråd. Fagrådene tager nemlig ansvar for, at faget har en konstant repræsentation i studienævnene. Bliver en studerende forhindret i at deltage i et møde, sørger fagrådet for at sende en anden repræsentant.

Hvis ikke vi gør det, mister vi studerende vores indflydelse på vores uddannelser. For beslutningerne tages, uanset om vi er repræsenteret eller ej.