Folketingets Ombudsmand er nu også tilfreds

Folketingets Ombudsmand noterer, at det nu er slået helt fast, at forskeres ret til at ytre sig som privatpersoner ikke er begrænset af de standardkontrakter om myndighedsbetjening, som ministerier indgår med universiteter.

Illustration: Morten Voigt

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen bad sidste forår om at blive holdt orienteret om Miljø- og Fødevareministeriets revision af de kontrakter om myndighedsbetjening, som ministerier indgår med universiteter, når forskere skal løse opgaver for myndighederne.

 Da ombudsmanden fik den ønskede orientering fra ministeriet i dette forår, noterede han sig med tilfredshed, at ministeriet havde fjernet de passager i standardkontrakterne, som pålagde forskere en tavshedspligt, som der ikke er hjemmel til i lovgivningen.  

Jeg har lige et enkelt spørgsmål

Men inden ombudsmanden var helt tilfreds, bad han ministeriet svare på, om der er formuleringer i de reviderede kontrakter, som begrænser forskeres ytringsfrihed, hvis de udtaler sig som privatpersoner i den offentlige debat.

Nej, lød svaret fra ministeriet til ombudsmanden, de nye kontrakter indebærer ikke nogen begrænsninger af den ytringsfrihed, som den enkelte forsker - og alle andre offentlige ansatte - har i forhold til at udtale sig som privatpersoner.

Forskere har ret til at blande sig

Ombudsmanden har dermed fået slået helt fast, at forskere på danske universiteter kan blande sig i den offentlige debat som privatpersoner, og at den ret ikke er begrænset af de kontrakter, som bliver indgået mellem ministerier og universiteter. 

Omnibus har tidligere i en række artikler beskrevet forskeres ret til at ytre sig som forskere i den offentlige debat, når de udfører opgaver for offentlige myndigheder. Herunder også om universiteternes pligt til at værne om de enkelte forskeres frihed og til at tilskynde sine forskere til at deltage i den offentlige debat.