Genåbning af universitetet: Det ved vi

Efter påske begynder genåbningen af de videregående uddannelser. Afgangsstuderende på uddannelser, hvor der er brug for undervisning i laboratorier, værksteder og klinikker, samt førsteårsstuderende har førsteprioritet. Og når vaccinationen af ældre og sårbare borgere samt alle borgere over 50 år er gennemført, kan uddannelserne som udgangspunkt åbne fuldt ud.

Efter påske åbnes døren til universiteterne på klem. Arkivfoto: Maria Randima/AU Foto

Opdateret 24/3 med information om krav om test og åbning af Det Kgl. Bibliotek

Endelig er der udsigt til, at døren åbnes – men kun på klem – til de videregående uddannelser efter påske. Mandag aften blev samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige enige om en plan for genåbning af samfundet.

Fra 6 april: Studerende kan begynde at vende tilbage til campus

Ifølge aftaleteksten kan afgangsstuderende på videregående uddannelser med 'mange praksiselementer' vende tilbage med 50 procents fysisk fremmøde, hvilket vil sige hver anden uge. Øvrige studerende kan vende tilbage med 20 procents fysisk fremmøde – og her slår aftalen fast, at uddannelsesinstitutionerne skal prioritere de studerende på første år. Hvordan de 20 procents fremmøde vil foregå, melder aftalen ikke noget om, men det vil svare til én dag om ugen.  

Samtidig vil de forskere og ph.d.-studerende, der på nuværende tidspunkt allerede har adgang til eksempelvis laboratorier, fortsat have mulighed for det. Både studerende og medarbejdere vil være underlagt restriktioner, når de opholder sig på campus:

”Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv., ligesom der fortsat vil være anbefalinger og krav om test samt brug af mundbind”. 

Skal kunne fremvise negativt testsvar

I en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgår det, at både medarbejdere og studerende skal kunne fremvise et negativt testsvar (antigen- eller PCR-test), der er under 72 timer gammelt, for at kunne møde op på campus. 

AU afventer konkrete rammer for genåbning

Hvordan genåbningen vil blive implementeret på Aarhus Universitet, ligger endnu ikke fast. Universiteterne afventer, at de mere konkrete rammer for genåbningen og gældende restriktioner bliver drøftet i det såkaldte sektorpartnerskab, som består af relevante myndigheder, uddannelsesinstitutioner, lønmodtagerorganisationer og studenterorganisationer. Blandt andet deltager Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd i sektorpartnerskabet.

Universitetsledelsen meldte i sidste uge ud, at undervisningen på AU vil foregå online resten af semesteret, og det samme gælder som udgangspunkt også eksamener. Også i tilfælde af en genåbning. Ledelsen vil i stedet prioritere at give de studerende mulighed for at mødes i studiegrupper og få adgang til læsepladser på campus. 

Aarhus Universitet vil som hidtil orientere medarbejdere og studerende via mail, når rammerne for, hvordan universitetet kan genåbne, ligger fast.

LÆS OGSÅ: Universitetsledelsen: Undervisningen skal foregå online resten af semesteret

Fuld genåbning forude – men datoen er usikker 

Aftalen forholder sig også til, hvornår en fuld genåbning af institutionerne vil kunne ske, og hvor alle studerende og medarbejdere dermed kan se frem til at indtage campus igen. 

”Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud”, står der i aftaleteksten. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccineplan vil det være tilfældet, når vi når til juni måned. Men vaccineplanen er baseret på skøn og estimater for levering af vacciner og skal dermed tages med forbehold.

Indtil den dato vil partierne bag aftalen løbende vurdere, om der er grundlag for at få flere tilbage på uddannelserne. I den forbindelse overvejes modeller med fokus på udendørsaktiviteter, forskudt fremmøde og delt fysisk undervisningstid.

Bibliotekerne åbner 21. april

Det Kgl. Bibliotek åbner igen fra den 21. april, og det gælder læsesale, studiepladser, vejledning, lån og aflevering. Men da flere af bibliotekets studiemiljøer ligger på universitetets område, er biblioteket afhængige af aftaler med universitetet. Det fremgår af Det Kgl. Biblioteks hjemmeside.

Korrekturlæst af Charlotte Boel