Omnibus prik

Nyt tilbud om gratis sprogundervisning på AU er populært: Over 600 ansøgere til 110 pladser

663 studerende på AU har ansøgt om en af de 110 pladser på Arts’ gratis sprogkurser i næste semester. De første, der ansøgte, får tilbuddet, mens de resterende skrives på venteliste frem mod forårets sprogkurser. Prodekanen for uddannelse på Arts, Niels Overgaard Lehmann, er overrasket over antallet af ansøgere.

Sprogkurserne på AU varer ti uger med én undervisningsgang om ugen. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Fakta:

Praktisk info

Kurserne omfatter én ugentlig undervisningsgang i tidsrummet 16.00-18.00 i ti uger samt en weekendworkshop.

Kurserne er ikke ECTS-givende, men deltagerne får et kursusbevis fra AU og tilbud om udstedelse af et internationalt sprogcertifikat, når de har gennemført kurset.

denne side kan du læse mere om de gratis sprogkurser.

Kilde: Studerende.au.dk

Sprogfagene på universiteterne er i krise. I hvert fald hvis man ser på de gentagne lave ansøgertal til sproguddannelserne. Kun 12 ansøgere havde for eksempel fransk på AU som førsteprioritet i år, mens 19 helst ville læse tysk. Men interessen for at lære sprog findes blandt AU’s studerende. I hvert fald overstiger interessen for de gratis sprogkurser i tysk og fransk, som fakultetet Arts fra efterårssemesteret tilbyder, langt prodekan for uddannelse ved Arts, Niels Overgaard Lehmanns, forventninger.

663 studerende har ansøgt om at komme med på kurserne, men der er kun plads til 110 studerende fordelt på fire hold – to til hvert sprog.  

”Det kommer bag på os, at efterspørgslen er så stor. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Det er godt at vide, at der stadig er interesse for sprog – for det er jo det, interessen er udtryk for – selv om vi har så svært ved at få det til at spille op igennem uddannelsessystemet,” siger Niels Overgaard Lehmann.

Arts vælger deltagerne ud fra først til mølle-princippet, men har også sikret, at der er en rimelig fakultetsvis fordeling af pladserne. De studerende, der ikke får tilbuddet denne gang, vil blive skrevet på ventelisten til kurserne i forårssemestret og får dermed besked først. 

Også mulighed for at lære tysk og fransk i 2023 og 2024

Uddannelsesrådgiver på Arts, Terkel Rørkær Sigh, fortæller, at kurserne også bliver et tilbud i foråret og efteråret i både 2023 og 2024. Her forventer han, at der kan være endnu flere pladser til rådighed, ligesom han forventer, at spansk også tilbydes.

Der vil være mulighed for at få tysk og fransk igen, og så arbejder vi på, om vi kan udvide paletten af sprog. Men der skal vi også have tilbagemeldinger fra vores studerende og de andre fakulteter om, hvad der er brug for,” siger Terkel Rørkær Sigh.

Til kurserne dette efterår er det muligt både at lære tysk på basis- og mellemniveau, mens der kun er mellemniveau på fransk. Planen er, at fransk også tilbydes på basisniveau næste år.

DI: Der er behov for flere med tysk- og franskkundskaber

Sprogkurserne er blevet en realitet, som følge af at universitetet har modtaget 7,5 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til et løft af de sproglige uddannelser og til tillægskompetencer som de nye kurser. Bevillingen løber over de næste tre år, fortæller Terkel Rørkær Sigh.

Det er blandt andet Dansk Industri, der har lagt vægt på vigtigheden af, at flere kan begå sig på andre fremmedsprog end engelsk.

Dansk Industri: Virksomhederne har også stort behov for medarbejdere, der mestrer andre fremmedsprog end engelsk

En analyse, som Dansk Industri i 2021 fik foretaget blandt sine medlemmer, viser, at flere af de adspurgte virksomheder har behov for medarbejdere med tyskkundskaber, men også medarbejdere, der kan begå sig på fransk og nordiske sprog.

”Vi havde en forventning om, at der var en efterspørgsel. Det har Dansk Industri tilkendegivet og har presset på for at få bevillingen, som er udmøntet til universiteterne for at lave et sprogligt løft af de eksisterende sproguddannelser samt sprogkurserne til alle. Så vi vidste godt, der var en interesse, men hvor stor den var, var svært at sige på forhånd,” siger Terkel Rørkær Sigh. 

”Vi vil altid gerne udbrede kendskabet til vores sprog, og vi er meget glade for den store interesse fra de studerende og bevillingen fra ministeriet,” siger han.

Korrekturlæst af Charlotte Boel.