Omnibus prik

KLUMME: Ny dekan på Health er et skridt i retning mod kvinders lige repræsentation i ledelsen – men der er stadig et stykke vej at gå

I årevis har Aarhus Universitets fem dekaner været mænd, men nu har universitetet netop fået en kvindelig dekan med udnævnelsen af Anne-Mette Hvas som ny dekan ved fakultetet Health. Og det er der flere grunde til at fejre, mener klummeskribenterne i Linje X.

Anne-Mette Hvas er eneste kvinde blandt AU's fem dekaner. Hendes udnævnelse er derfor vigtig, fordi den markerer et skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stykke vej at gå for AU mod kvinders lige repræsentation i ledelse, pointerer skribenterne fra Linje X. Foto: Lise Balsby
Debatindlægget er udtryk for skribenternes egen holdning. Vil du også deltage i debatten? Send dit indlæg til omnibus@au.dk. Grafik: Astrid Reitzel
Christine Parsons (lektor), Kamille Smidt Rasmussen (lektor, forskningsprogramleder), Ida Vogel (professor, overlæge) og Signe Vogel (antropolog) – alle fra Institut for Klinisk Medicin – er med i gruppen Linje X og er klummeskribenter i Omnibus. De skriver om ligestilling inden for akademia.

Over hele kloden har kvinder i lederroller vist sig at være effektive, inspirerende og meget dygtige. Da kun en lille andel af de øverste ledelser på danske universiteter er kvinder, fejrer vi udnævnelsen af Anne-Mette Hvas som dekan for Health på AU. Vores nye kvindelige dekan slutter sig til det tidligere mandlige seniorhold på fem dekaner. Hun bringer brede erfaringer fra både forskning og ledelse til sin nye rolle.  

Rollemodeller viser, at succes er mulig

Hvorfor er det vigtigt at fejre udnævnelsen? Vi har tidligere skrevet om 'the leaky pipeline' i den akademiske verden – og om vigtigheden af at fastholde kvinder og styrke deres karriere inden for akademia. Universiteterne skal sikre, at kvinder føler, de hører til, og at universiteterne har rollemodeller, der viser, at succes er mulig. Når studerende og yngre forskere ser op mod toppen af den akademiske rangstige, er det vigtigt for dem at se, at stillinger på højt niveau er opnåelige for alle typer mennesker og ikke kun dem, der hedder Lars eller Peter. Forskning tyder på, at når kvinder oplever, at de kan 'passe ind' i et traditionelt mandsdomineret karrierespor, er de mindre tilbøjelige til at vælge andre karriereveje (NB: Artikel er på engelsk, red.).

Kvinder udnævnes alt for ofte til ledere i en krisetid 

Udnævnelsen af Anne-Mette Hvas er derfor vigtig sammen med det seneste positive fokus på andre succesfulde kvindelige ledere under COVID-19. Synlig, kompetent kvindelig ledelse er af betydning, fordi kvinder og andre minoriteter i ledelseslagene alt for ofte udnævnes til lederstillinger under kriser (NB: Artikel er på engelsk, red.). Minoritetsgrupper er mere tilbøjelige til at blive ophøjet til en lederstilling, når det går dårligt, og dette kaldes the 'glass cliff'. Det betyder, at der er større risiko for fiasko, hvilket igen kan føre til, at kvinders og andre minoriteters lederevner vurderes negativt. Vi er nødt til at erkende og fejre effektiv kvindelig ledelse for at nedbryde stereotyper om, hvem der kan lede.

Få kvindelige ledere fortsat et problem 

En artikel offentliggjort i Omnibus i december fremhæver det fortsatte problem med fravær af mangfoldighed på det øverste ledelsesniveau på AU. Mangel på kvalificerede kvinder med ledelseserfaring og en begrænset rekrutteringsmasse er de typiske argumenter for udelukkende at vælge mandlige ledere. Men Københavns Universitet, hvor tre af de seks dekaner er kvinder, og Roskilde Universitet, hvor to af de fire dekaner (og rektor) er kvinder, viser dog, at det er muligt at rekruttere kvalificerede kvinder, og nu er Aarhus Universitet kommet på banen med en kvindelig dekan.

Vi lykønsker Anne-Mette Hvas med udnævnelsen og ønsker hende fortsat held og lykke med hendes mission om at støtte et fremragende og mangfoldigt forskningsmiljø på Aarhus Universitet.

Redaktionel note: Anne-Mette Hvas var indtil sin udnævnelse som dekan medlem af Linje X

Korrekturlæst af Charlotte Boel