Omnibus prik

KLUMME: "Ytringsfrihed er en del af vores dna"

For et år siden fik Aarhus Universitet en erklæring om ytringsfrihed, der slår fast, at medarbejdere og studerende har ret til at tale frit – også selv om ytringerne opleves ubehagelige, forkerte eller stødende. Og det er vigtigt at blive ved med at afstemme og være tydelig om, hvordan vi forstår ytringsfrihed og rammerne for den, pointerer rektor Brian Bech Nielsen i en klumme.

Viden opstår ved at udveksle og udfordre meninger og opfattelser. Bland andet derfor er ytringsfrihed en del af vores dna på universitetet, skriver rektor Brian Bech Nielsen i klummen. Foto: Roar Lava Paaske
Klummen er udtryk for skribentens egen holdning. Vil du også skrive klummer eller debatindlæg til Omnibus? Skriv til omnibus@au.dk Foto: Astrid Reitzel

Mange vil kunne huske medieomtaler af knægtet ytringsfrihed fra universitetsverdenen både herhjemme og fra udlandet. Fx forskere med dobbelte mundkurve. Politikere, der har kritiseret navngivne forskeres vidensfelt. Eller historier om amerikanske studerende, som frabeder sig kontroversielle udsagn fra deres undervisere.

Der er ikke mange sager om ytringsfrihed, men de dukker op med mellemrum. Det giver os anledning til at tage ytringsfriheden op til drøftelse, og det er positivt. Ytringsfrihed – sammen med forsknings- og akademisk frihed – er fundamentet for universitetets virke, og det er vigtigt at forholde sig til den og afstemme og være tydelig om, hvordan vi forstår ytringsfrihed og rammerne for den.

Ytringsfrihed – sammen med forsknings- og akademisk frihed – er fundamentet for universitetets virke

Derfor er jeg rigtig glad for, at Omnibus har taget initiativ til seminaret torsdag 20. april.  

Ja, ytringer kan støde

Bestyrelsen på Aarhus Universitet satte for nogle år siden gang i arbejdet med en ytringsfrihedserklæring. Afsættet for erklæringen er Ytringsfrihedskommissionens betænkning fra 2020, som anbefalede, at de danske universiteter vurderede, hvordan forsknings-, informations- og ytringsfriheden kunne styrkes til gavn for det danske demokrati.

Nogle kan slå sig på, hvad ytringsfriheden rummer af mulighed for ytringer – fordi nogle ytringer kan støde. Som det er formuleret i vores erklæring:

”I den akademiske debat, forskningen og undervisningen skal idéer og tanker frit kunne undersøges og diskuteres. Dette gælder også, selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. Det er med andre ord ikke universitetets opgave at beskytte mod holdninger og synspunkter, som nogen støder sig på.”

Ytringsfrihed er et vigtigt element i uddannelserne 

Ytringsfrihed er sammen med tanke- og forskningsfriheden grundlaget for søgen efter og formidling af viden og forståelse. Viden opstår ved at udveksle meninger og opfattelser – ved at udfordre.

Ytringsfriheden er også et vigtigt element ind i uddannelserne. Vi har som mål at uddanne unge til at være reflekterende og kritiske, og vi har ansvaret for rammerne for diskussion og læring. Det er blandt andet gennem mødet med andres opfattelser, at den enkelte udvikler sin personlighed og faglighed. Det er ikke altid gnidningsfrit, hvilket er i orden, så længe man agerer ordentligt og respekterer forskellighederne.

En del af vores dna

Universitetet bidrager med sin viden og sine dimittender til at løfte et demokratisk samfund, hvor meninger brydes med plads til nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Vi støtter ligeledes, at medarbejdere melder sig ind i den offentlige og politiske debat og medvirker til, at de store beslutninger i samfundet træffes på et oplyst grundlag.

Vi støtter ligeledes, at medarbejdere melder sig ind i den offentlige og politiske debat og medvirker til, at de store beslutninger i samfundet træffes på et oplyst grundlag.

Ytringsfrihed er som sagt så vigtig en del af vores dna – ligesom det naturligvis så også er vigtigt, at vi ytrer os i en ordentlig og respektfuld tone.

Jeg vil gerne opfordre til at deltage i symposiet om ytringsfrihed.


Symposiet om ytringsfrihed på universitetet er arrangeret af universitetsavisen Omnibus i samarbejde med universitetet. Det finder sted torsdag den 20. april kl. 14-16 i Aulaen på Aarhus Universitet.