Omnibus prik

Rektor: Min begejstring for aftalen er meget afdæmpet

Rektor Brian Bech Nielsen opfatter den nyligt vedtagne aftale om udflytning af uddannelser som en dimensionering iblandet regionalpolitik. AU kommer ikke til at udflytte studiepladser i stor stil, siger rektor. Han frygter, at aftalen kan føre til øget konkurrence mellem universiteter og til færre studiepladser på universiteterne på landsplan.

Rektor Brian Bech Nielsen. Arkivfoto: Lars Kruse

Siden regeringen den 28. maj i Foulum præsenterede sit udspil om udflytning af uddannelser på Aarhus Universitet, har rektor Brian Bech Nielsen ikke lagt skjul på, at nok nærer han sympati for målet med udspillet, men han mener ikke, at den vej, regeringen udstikker, er den rette at gå. Det har han gjort klart i flere interviews og debatindlæg. Og den holdning er uændret, selvom et flertal i Folketinget vedtog aftalen torsdag i sidste uge.

LÆS OGSÅ: Rektorer, studerende og fagbevægelse modtager aftale om udflytning af uddannelser med bekymring og kølighed

”Lad mig sige det sådan: Min begejstring for aftalen er meget afdæmpet. Jeg mener, det er det forkerte værktøj, der bringes i anvendelse. Det, der for mig at se er interessant, er, hvor dimittenderne bosætter sig og får arbejde.” 

Brian Bech Nielsen anerkender regeringens ambition om at decentralisere uddannelsesområdet og derved dels styrke de mindre byer, dels imødekomme de unge, der ikke ønsker at flytte til de større byer for at uddanne sig. Men han slår fast, at universiteternes placering i landets største byer er fornuftig.

”Når vi ser på det primære arbejdsmarked for universiteterne og deres dimittender, findes det især i og omkring de store byer,” siger rektor.

Selvom rektor mener, at politikerne med aftalen griber fat om det forkerte værktøj, understreger han, at Aarhus Universitet påtager sig opgaven med at udarbejde en plan for, hvordan universitetet kan opfylde regeringens målsætning – herunder, hvordan balancen bliver mellem udflytning af studiepladser til mindre byer og reduktion af studiepladser i Aarhus og København. Allerede til efteråret skal planen ligge klar, men ifølge rektor er det endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvad der kommer til at stå i planen. Og hvilke konsekvenser den vil få for Aarhus Universitet.

”Det skal først drøftes grundigt på fakulteterne i fakultetsledelserne og i bestyrelsen,” siger rektor.  

LÆS OGSÅ: Dekanerne på Aarhus Universitet modtager udflytningsplanen med skepsis og pragmatik

Rektor siger dog, at han forventer, aftalen vil betyde, at Aarhus Universitet i 2030 vil udbyde færre studiepladser end i dag, for han forestiller sig ikke, at universitetet kommer til at udflytte uddannelser i stor stil. 

”Det, vi udflytter, bliver efter grundig overvejelse. De studerende skal ville søge uddannelserne, de skal kunne få arbejde i lokalområdet efter endt uddannelse, der skal være økonomi i uddannelsen, men vigtigst skal vi kunne stå inde for den faglige kvalitet. De grundpræmisser skal være på plads. Vi skal ikke per automatik kompensere for nedgang i studiepladserne i de store byer ved at flytte ud,” siger Brian Bech Nielsen.

Med den melding lægger Brian Bech Nielsen sig i samme spor som rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, og formand for Danske Universiteter, Anders Bjarklev, der også er rektor ved DTU.

Frygter øget konkurrence mellem universiteter

Men ikke alle universiteter indtager den position. I midten af juni meldte IT-Universitetet ud, at det har skrevet under på en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for at udbyde 400 nye studiepladser årligt inden for it-området. Studiepladserne skal dog ikke oprettes på IT-Universitetets hovedcampus i København, men derimod i Vejle. 

Rektor frygter på den baggrund, at der kan opstå øget konkurrence om de studerende mellem universiteterne. 

”Jeg synes, man skal afholde sig fra den slags initiativer af flere årsager. Der er for det første rigeligt med digitaliseringspladser vest for Storebælt; blandt andet har AAU, SDU og vi ledige pladser på disse uddannelser, så initiativet giver ikke ret meget mening. For det andet giver det intern uro universiteterne imellem, som jeg ikke kan se er gavnlig. Vi har ikke interesse i at kannibalisere på hinandens områder,” siger Brian Bech Nielsen.

Han fortæller videre, at sagen har været drøftet i Danske Universiteter, og at AU i den forbindelse har meldt klart ud, at universitetet ikke kommer til at etablere nye aktiviteter uden for Region Midtjylland. 

Dimensionering iblandet regionalpolitik

Den politiske aftale omfatter fem nye universitetsuddannelser. Det drejer sig om en tandlægeuddannelse i Hjørring under Aalborg Universitet, en jurauddannelse i Esbjerg under Syddansk Universitet, en lægeuddannelse i Køge under Københavns Universitet, en arkitektuddannelse i Kalundborg under Det Kongelige Akademi og en dyrlægeuddannelse i Foulum i regi af Aarhus Universitet og Københavns Universitet. 

Men i lyset af de store universiteters udmelding om ikke at udflytte studiepladser i stor stil forventer Brian Bech Nielsen, at den nye aftale samlet set fører til, at der bliver udbudt færre pladser på universiteterne.

”Jeg opfatter aftalen som en dimensionering iblandet regionalpolitik. Udkommet bliver efter min vurdering færre uddannelsespladser. Og der må man stille spørgsmålet, om den rette vej at gå er at mindske uddannelsesgraden.”

Regeringen påpeger jo i den forbindelse, at ungdomsårgangene falder i løbet af de kommende år.  

”Jeg har forståelse for, at vi står over for mindre årgange. Men jeg hylder princippet om, at det er i landets interesse at få en så veluddannet befolkning som muligt,” siger Brian Bech Nielsen. 

LÆS OGSÅ: Flyt uddannelser til mindre byer, eller skær studiepladser væk – sådan lyder nyt udspil fra regeringen, og det vækker bekymring

Rektor er derimod mindre bekymret for, at der skabes et A- og et B-hold blandt uddannelser, når antallet af uddannelsespladser som følge af aftalen reduceres i de store byer, hvorved adgangskvotienten på pladserne i byerne kan forventes at stige. 

”Der har vi selv et ansvar som uddannelsesinstitution i forhold til at garantere, at vi tilbyder den samme kvalitet, uanset hvor vi udbyder en uddannelse. Det er vigtigt, at vi står værn om kvaliteten – ikke mindst i respekt for medarbejdere og studerende på uddannelserne i mindre byer.”

Korrekturlæst af Charlotte Boel