Omnibus prik

Så er det nu – brug din stemme!

Universitetsvalget på Aarhus Universitet er lige om hjørnet. I år er det studerende og ph.d.-studerende, der skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i AU’s bestyrelse, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Foto: Omnibus

Om universitetsvalget

Valget finder sted fra mandag 8. november kl. 9 til og med torsdag 11. november kl. 16.

I år er det kun studerende og ph.d.-studerende, der kan stemme ved universitetsvalget. 

Valget foregår digitalt. 

Hvad skal du stemme om?

Studerende skal vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse

Ph.d.-studerende 

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende og ansat på AU, skal du vælge repræsentanter til:

 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende på AU og ansat i f.eks. Region Midtjylland eller er erhvervs-ph.d.-studerende, skal du vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er både kandidatstuderende og ph.d.-studerende på del A af fleksibelt forløb, f.eks. 4+4 eller 3+5, skal du vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg
 • Studienævnet på din uddannelse

Kandidaterne til de forskellige råd og nævn på AU smiler til dig fra valgplakaterne på opslagstavler, vinduer og lygtepæle rundt om på campus. I år må de kæmpe lidt ekstra for din opmærksomhed, for universitetsvalget falder næsten samtidigt med kommunalvalget og regionsrådsvalget.  

Det betyder, at du i løbet af de næste par uger skal forholde dig til, hvor du vil sætte en stribe af krydser. Mens krydset ved kommunal- og regionsrådsvalget skal sættes med en god gammeldags blyant, skal du til universitetsvalget stemme digitalt. 

Studerende og ph.d.-studerende skal stemme

Universitetsvalget finder sted hvert år, men i år er det kun dig, der er studerende eller ph.d.-studerende, som skal til den digitale stemmeurne og stemme på dem, du ønsker skal repræsentere dig i henholdsvis AU’s bestyrelse, det akademiske råd på dit fakultet, studienævnet på din uddannelse og dit ph.d.-udvalg, hvis du er ph.d.-studerende.

Nye valgregler

Hvert år skal der vælges studerende og ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg, studienævn og akademiske råd. Det plejer også at gøre sig gældende for valget af de to studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Men tidligere i år vedtog bestyrelsen en ændring af valgreglerne, som betyder, at der fra 2022 skal vælges studerende til bestyrelsen hvert andet år, da de valgte studerende sidder i en periode på to år. Derfor er 2021 et overgangsår, og den studerende, der vælges til bestyrelsen, vil blive valgt for en etårig periode.

LÆS OGSÅ: Nye valgregler tager hensyn til mindretalsforeninger – men kritiseres for at svække studenterdemokratiet

Både studenterorganisationerne Frit Forum Århus, Konservative Studenter og Studenterrådet stiller med kandidater til bestyrelsesvalget.

LÆS OGSÅ: Universitetsvalg 2021: Mød spidskandidaterne til bestyrelsen her

De to studerendes pladser i bestyrelsen er hidtil tilfaldet Studenterrådet, som er organiseret bredt på universitetet i kraft af deres mange fagråd, for eksempel Medicinerrådet og Artsrådet. Men i 2018 indgik Frit Forum Århus og Konservative Studenter et noget utraditionelt valgforbund og vandt derved det ene af de to mandater. Ved valget i 2019 satte Studenterrådet sig dog igen på begge pladser. På den baggrund har både Frit Forum Århus og Konservative Studenter presset på for at få ændret valgreglerne, så de tager større hensyn til mindretalsforeninger. Fra Studenterrådets side betragtes de nye valgregler som en svækkelse af studenterdemokratiet.

LÆS OGSÅ: Overblik over valgevents: Bliv skarpere på, hvor dine kryds skal sættes

Valget foregår digitalt

Torsdag eller fredag forud for valgugen offentliggøres de endelige opstillingslister med kandidater og liste- og valgforbund. Her kan man også se, hvilke valg der afgøres som fredsvalg – det vil sige, hvor valget kan afgøres uden afstemning, idet der ikke er opstillet flere kandidater end de mandater, der er til rådighed.  

Selve universitetsvalget foregår digitalt. Fra 8. november kl. 9 kan man logge ind og afgive sine stemmer. 

Resultatet af valget offentliggøres mandag 15. november, og de nyvalgte repræsentanter tiltræder til februar 2022.

Omnibus dækker universitetsvalget: I næste uge bringer vi en præsentation af de tre spidskandidater til bestyrelsen. 

Om universitetsvalget

Valget finder sted fra mandag 8. november kl. 9 til og med torsdag 11. november kl. 16.

I år er det kun studerende og ph.d.-studerende, der kan stemme ved universitetsvalget. 

Valget foregår digitalt. 

Hvad skal du stemme om?

Studerende skal vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Studienævnet på din uddannelse

Ph.d.-studerende 

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende og ansat på AU, skal du vælge repræsentanter til:

 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende på AU og ansat i f.eks. Region Midtjylland eller er erhvervs-ph.d.-studerende, skal du vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg

Hvis du er både kandidatstuderende og ph.d.-studerende på del A af fleksibelt forløb, f.eks. 4+4 eller 3+5, skal du vælge repræsentanter til:

 • AU’s bestyrelse – universitetets øverste myndighed
 • Det akademiske råd på dit fakultet
 • Dit ph.d.-udvalg
 • Studienævnet på din uddannelse

Hvad får du indflydelse på i de forskellige organer?

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på AU og varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Fem af de 11 bestyrelsesmedlemmer er interne medlemmer, som er valgt ved universitetsvalget. To af de interne medlemmer er studerende, som er valgt for en toårig periode. Ved universitetsvalget i 2021 vælges der dog kun én studenterrepræsentant for en etårig periode pga. overgangen til nye valgregler. Tre medlemmer er medarbejdere valgt for en fireårig periode, heraf er en medarbejder valgt blandt de teknisk-administrative medarbejdere, og to er valgt blandt de videnskabelige medarbejdere.

Studienævn

Studienævn arbejder for eksempel med forslag til studieordninger, og nævnet sikrer blandt andet, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen.

Akademisk råd

Akademisk råd er et organ, som skal sikre, at studerende og medarbejdere bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet og har indflydelse på forholdene.

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalg arbejder blandt andet med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af den vejledning, som den ph.d.-studerende får.