Omnibus prik

Sidste år vakte ØF’s stripshow debat – nu bekræfter arrangørerne, at strip udgår af årets Kapsejlads

Efter sidste års Kapsejlads bragte Århus Stiftstidende en klage fra syv kvindelige studerende, der kritiserede, at Økonomisk Forening (ØF) som led i deres introshow havde hyret en stripper. Klagen lød på, at hyggesexisme og potentiel blufærdighedskrænkelse ikke hørte til i det offentlige rum. Nu bekræfter arrangørerne, at der ikke bliver noget stripshow ved årets Kapsejlads.

Foto: AU Foto

Hvert år afholder de mange festforeninger traditionen tro introshows, inden selve konkurrencen skydes i gang, og ØF's støtteforening TIFO plejer i den forbindelse at afholde et stripshow. Men nu bekræfter arrangørerne af årets Kapsejlads, Anne Kirstine Andersen og Lasse Juul Christensen, at den tradition ikke finder sted i år:

”Vi er ikke interesserede i at have en stripper til Kapsejladsen. Vi føler ikke, at vi kan stå inde for det, så det har ØF og deres støtteforening fået pænt besked på at lade være med i år,” siger Anne Kirstine Andersen.

De to arrangører har siden deres tiltrædelse på posten som tovholdere vendt og drejet, hvorvidt de mente, traditionen med ØF’s stripshow var værd at bevare. Konklusionen er dog i sidste ende blevet at sløjfe traditionen, da den ifølge arrangørerne ikke længere stemmer overens med tidsånden:

”Vi spørger altid os selv om, hvilke værdier og traditioner vi gerne vil værne om. Og der er traditionen med stripperen bare ikke en tradition, vi synes hører til i 2023,” siger Lasse Juul Christensen.

Sidste års klage og debat

Sidste år klagede syv kvindelige studerende over stripshowet ved ØF’s ceremoni. Kvinderne fandt stripshowet upassende og opfattede det både som udtryk for et forældet sexistisk syn på kvinder og som potentiel blufærdighedskrænkelse i det offentlige rum. I klagebrevet, som blev bragt i Århus Stiftstidende den 19. maj, lød kvindernes anke mod traditionen blandt andet som følger:

”At bestille en stripper til et fællesarrangement som dette er at normalisere mangel på hensyn til folks blufærdighedsgrænser og hylde seksualisering og objektivisering af kvinder som udtryk for maskulin potens. Det er meningen, at universitetets fællesarrangementer skal være inkluderende, men dette indslag var for os ekskluderende”.

Klagen blev også sendt til rektor ved AU, institutleder ved Institut for Økonomi og til ØF. Dengang udtalte formanden for ØF, Viktor Bentholm Elefsen, til Stiften, at de i foreningen tog klagen meget alvorligt, og at de videre ville drøfte, hvorvidt en stripper fremover skulle være en del af deres introshow. Det har dog indtil nu været uvist, hvorvidt stripshowet udgik af programmet eller ej.

Kapsejladsen skal rumme alle

Både Anne Kirstine Andersen og Lasse Juul Christensen har haft sidste års klage og medieopmærksomhed i baghovedet. Men beslutningen om fra arrangørside at frabede sig strip ved Kapsejladsen har ifølge dem ene og alene beroet på egne værdier og visioner for Kapsejladsen:

”Vigtigst for os i beslutninger er, at det er noget, vi selv kan og vil stå inde for. Der vil altid være folk, som vil klage over et eller andet, så vores fokus er altid på, hvad vi selv mener er rigtigt og forkert,” siger Lasse Juul Christensen.

En af de værdier, som de to arrangører har skubbet helt i forgrunden i deres planlægningsarbejde i år, er, at alle studerende føler sig velkomne og tilpas til Kapsejladsen:

”Vi vil egentlig bare gerne have, at alle føler, Kapsejladsen er et rart sted at være, uanset hvem man er. Noget af det smukke ved Kapsejladsen er også, at der tit opstår de her gakkede, vilde, sjove og tilfældige momenter, og det synes vi jo også, at der stadig skal være plads til. Det hele er en afvejning af at skabe den bedst mulige oplevelse for alle,” siger Anne Kirstine Andersen.