Omnibus prik

ST delt i to nye selvstændige fakulteter er business as usual. Næsten

Rektor Brian Bech Nielsen anførte på et velbesøgt medarbejdermøde i Aulaen sine grunde til at ville splitte det naturvidenskabelige fakultet ST op i to selvstændige fakulteter. Og understregede i den forbindelse, at det vil være et fåtal af medarbejdere og studerende, der vil komme til at mærke de organisatoriske ændringer.

Det naturvidenskabelige fakultet Science & Technology er langt det største fakultet af de i alt fire fakulteter på Aarhus Universitet - faktisk er det mere end dobbelt så stort som Health, der er det næststørste fakultet. Medarbejdere og studerende på ST er fordelt på en række lokationer rundt om i landet, og forsker, underviser og studerer inden for mange meget forskellige videnskabelige felter. Arkivfotos: Lars Kruse, Søren Kjeldgaard, Martin Gravgaard, Anders Trærup og Maria Randima Sørensen.

De sidst ankomne skulle kigge lidt rundt for at finde en ledig stol, da rektor Brian Bech Nielsen i dag, tirsdag 19. februar, stillede op på et medarbejdermøde i Aulaen, hvor han præsenterede baggrunden for sit ønske om at dele ST op i to nye selvstændige fakulteter. Rektor gav indledningsvis udtryk for tre af de væsentligste grunde, nemlig at sikre større handlekraft i fakultetsledelsen, bedre branding af ingeniøruddannelserne og at skabe mere ligevægt mellem fakulteterne på AU.

Ingen fyresedler - og ingen faktura sendes til de øvrige fakulteter  

Rektor forklarede også indledningsvis, at han har indset, at sparekniven har skåret for dybt i administrationscentret på fakultetet. Og da tilhørerne senere fik mulighed for at stille spørgsmål og flere gav udtryk for bekymring for, hvordan ledelsens store plan ville påvirke 'indianerne' - som en af tilhørerne formulerede det - på institutterne lod rektor forstå, at ingen skal frygte for at få stukket en fyreseddel ud som følge af de forestående ændringer i organisationen.

Derimod var det ikke let for spørgerne at få Brian Bech Nielsen til at komme ud med sproget om, hvor pengene skal komme fra til den forestående ændring, som alt andet lige vil betyde ansættelse af en ny dekan, prodekaner og hvad der ellers er brug for i et dekanat.

Spørgerne kom det ikke meget nærmere end, at rektor nævnte, at universitetsledelsen har afsat midler til satsningen på ingeniøruddannelserne fra sin egen pulje med strategiske midler, og at fakultetsledelsen på ST ligeledes har sat nogle midler til side.

"Vi tørrer det ikke af på det ene eller det andet fakultet," lød det fra rektor.

24 mand stor fakultetsledelse

Men lad os vende tilbage til rektors tre primære grunde til at ville opdele ST i to nye selvstændige enheder. Som det første anførte Brian Bech Nielsen, at fakultetsledelsen er meget stor på det nuværende fakultet. Og at det kan være et problem i relation til det, som rektor omtalte som span of control, der siger noget om, hvor hierarkisk ledelsesstrukturen er i en organisation. Og dermed også noget om en ledelses handlekraft på forskellige niveauer i organisationen.

Som eksempler på organisationer, som ST i størrelse er sammenlignelige med, fremdrog rektor SDU og AAU. Sådan i runde tal er der 2958 ansatte på ST, 2829 på AAU og 3772 (årsværk) på SDU. 

"Nu er der bare det, at på Aalborg Universitet og på Syddansk Universitet har man fem fakulteter, hvor ST kun udgør ét fakultet i vores organisering. Jeg ved godt, at der er forskellige fagligheder, der skal kunne finde sig selv i det her (organiseringen på de to nævnte universiteter, red.). Men ikke desto mindre siger det noget om, at ST er et meget stort fakultet," argumenterede Brian Bech Nielsen.

Han gik videre til at forklare, at det samme som nævnt er tilfældet med fakultetsledelsen, hvor der sidder 24 mand rundt om bordet ved fakultetsledelsesmøderne. 

"Jeg tror, at alle kan forstå, at det at få det til at fungere, er en kæmpe opgave; at få tid til at dvæle ved de enkelte problemer, som institutterne kan have - og hvor der kan være brug for support. Jeg har selv prøvet det, og jeg kan bare sige, at man ikke får sovet mange timer i døgnet. Så det, synes jeg, er et problem."

Ingeniøruddannelserne er en af ledelsens største strategiske satsninger 

Dernæst pegede Brian Bech Nielsen på ingeniøruddannelserne som en anden grund til at se på en opdeling af ST. Rektor forklarede, at antallet af studerende på ST er så godt som fordoblet siden Aarhus School of Engineering blev fusioneret med Aarhus Universitet tilbage i 2011.

Rektor havde en nok så væsentlig grund, som hænger sammen med, at ingeniørområdet er en af universitetsledelsens største strategiske satsninger og blandt andet af den grund, har ledelsen fokus på yderligere ekspansion i antallet af studerende på ST.

Rektor viste et slide på medarbejdermødet, hvor det fremgik, at antallet af studerende på ST i dag er omkring 7.000, og at universitetsledelsen opererer med i nærheden af 10.000 studerende på fakultetet i 2025.   

"Det er en ganske voldsom vækst og hovedparten af den vil være indenfor ingeniørområdet. Det er et område, der kommer til at fylde mere og mere ved Aarhus Universitet," lød det fra rektor. 

Han fortsatte:

"Og det er et af de områder, hvor vi fletter fingre med erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Det er meget vigtigt for, hvordan man ser på universitetet, og det er en meget vigtig del af den totale palette for Aarhus Universitet. 

Stor, større - og alt, alt for stor

Rektor vendte i forbindelse med sin tredje grund til opdelingen af ST tilbage til spørgsmål om ledelse af universitetet. Han forklarede i den forbindelse, at ST ifølge ledelsens fremskrivninger i 2021-2022 vil udgøre halvdelen af det samlede AU - og dermed vil dets størrelse også været et problem i det indbyrdes styrkeforhold internt i universitetsledelsen. Den universitetsledelsen, der træffer beslutninger for hele universitetet.

"Rundt omkring det bord sidder der en dekan, som rent muskelmæssigt er dobbelt så stor som de andre. Det betyder altså noget for dynamikken, når man træffer beslutninger i sådan et lokale. Og det betyder også, at når der er noget, der er vanskeligt - og det er, når der skal tales økonomi - sidder der en med noget, der kan minde om et halvt vetokort, og det er ikke befordrende for samarbejdet. Det er bedst, hvis der er en vis ligeværdighed" forklarerede rektor. 

Som nævnt indledningsvis har rektor også overvejelser omkring administrationscentret på ST. Han ser tre mulige scenarier - eller rettere han ser to, da han vil trække sit vetokort, hvis nogen skulle komme på den tanke at foreslå, at de to nye fakulteter skal have hver deres adskilte administration med for eksempel hver deres model for økonomistyring.

Men hvorvidt det nuværende administrationscenter fremover skal servicere to fakulteter, eller det bliver delt, men bevarer meget tætte samarbejdsbånd, står som meget andet hen i det uvisse på nuværende tidspunkt. 

Rektor vil bruge den nærmeste tid på at diskutere forskellige muligheder med fakultetsledelsen på ST. Dernæst laver han samme øvelse på institutniveau for til sidst sammen med fakultetsledelsen at udforme et forslag til en deling af fakultetet.

Forslaget vil blive præsenteret for bestyrelsen på et møde sidst i april. Og kort før sommerferien forventes bestyrelsen at tage stilling til et endelige forslag til en deling af ST. Stillingerne som dekan vil efter planen blive slået op i august, og begge stillinger forventes besat, så de nye dekaner kan sætte sig i hver sin stol 1. januar 2020.

FAKTA

Rektor Brian Bech Nielsens oplæg om opsplitning af ST på medarbejdermøde tirsdag 19. februar 2019 (Youtube)

Bonusinfo: 33:15 kan du se rektors præsentation af konstitueret dekan Lars Henrik Andersen og Lars Henriks Andersen fortælle om, hvordan det er at 'stå på et tog, der kører med 220 kilometer i timen'.  

Bonusinfo: 36:45 begynder spørgerunden med spørgsmål fra salen, men også med spørgsmål fra medarbejdere på lokaliteterne rundt om i Danmark.