Studenterpolitikeres vedholdenhed lønner sig

At vedholdenhed lønner sig i forhold til at søge indflydelse på beslutninger kan studenterpolitikere på AU konstatere med universitetsledelsens forslag til at sikre en mere reel inddragelse af de studerende så tidligt som muligt i beslutninger, der vil få betydning for studerendes hverdag på universitetet.

Foto: Lars Kruse.

Ud over at sørge for en bedre involvering af studerende i de eksisterende rammer foreslår universitetsledelsen nemlig, at der bliver oprettet enkelte nye formelle organer for at understøtte inddragelsen af studerende i spørgsmål om for eksempel studier, uddannelser og studiemiljø.

Universitetsledelsen vil mødes med de studenterpolitiske organisationer for at drøfte, hvordan studerende og ph.d.-studerende fremover bedre bliver inddraget.

Som en mulighed ser universitetsledelsen, at der nedsættes et nyt formelt organ, hvor studenterpolitikerne og universitetsledelsen kan diskutere væsentlige spørgsmål, som optager de studerende.

Desuden lægger universitetsledelsen op til et nyt udvalg på fakulteterne, hvor dekanen mødes regelmæssigt med studerende og ph.d.-studerende.