Omnibus prik

»Jeg er bange for, at listen med problemer er meget lang«

Analysepanelet, der består af repræsentanter for medarbejdere og studerende, har nu til opgave at prioritere de problemer, som ekspertgruppen peger på i sin rapport, inden panelet sender en kommenteret rapport videre til universitetsledelsen.

Foto: Anders Trærup

Omnibus møder professor Jørn Flohr Nielsen kort før ekspertgruppen offentliggør sin rapport.

»Jeg må sige, at ud fra de informationer, vi har fået til dato, har ekspertgruppen i meget høj grad levet op til det brede kommissorium«, siger professoren.«

Så holder han inde – og det glimter bag Jørn Flohr Nielsens briller, da han fortsætter:

»Vi ved ikke meget konkret om resultaterne af undersøgelsesarbejdet på nuværende tidspunkt. Faktisk spøger vi i analysepanelet med, at det eneste, vi har hørt fra ekspertgruppen, er, at der skulle være nogle problemer på Aarhus Universitet …«

Generelle problemer?

Så tager professoren, der har sin daglige gang på Institut for Marketing og Organisation, den seriøse mine på igen, for der skal ikke herske tvivl om, at analysepanelet ser med stor alvor på den forestående opgave,som Jørn Flohr Nielsen definerer på følgende måde:

»Medlemmerne af analysepanelet skal nu have mulighed for at sætte sig ind i rapporten, og de skal have mulighed for at gå tilbage til deres bagland for at vurdere vigtigheden af de generelle eller specielle problemer, ekspertgruppen peger på i sin rapport.«

Han fortsætter:

»Og så vil det være vores opgave at prioritere, for jeg er bange for, at vi kommer til at stå med en meget lang liste med problemer, der blandt andet kan variere fra hovedområde til hovedområde. Vi håber, at vi kan være med til at hjælpe ledelsen ved at pege på, hvilke problemer vi mener, den skal tage fat på så hurtigt som muligt.«

Repræsenterer forskellige interesser

Jørn Flohr Nielsen forventer, at medlemmerne på en række møder kan nå til enighed om, hvad der er vigtigst at få formidlet videre til universitetsledelsen.

»Analysepanelet er med vilje bredt sammensat som et politisk organ, der repræsenterer forskellige interesser, så det kan godt tænkes, at der vil være en vis uenighed, som vil kunne afspejles i kommentarerne til ledelsen. Men indtil videre er det gået fint med samarbejdet, for vi er alle sammen på det rene med, at hvis det her skal have en effekt, skal vi opnå en vis enighed indbyrdes og med ledelsen om grundlaget for at komme videre.«

Ledelse kun moralsk forpligtet

Jørn Flohr Nielsen siger om universitetsledelsens forpligtelse til at følge de prioriteringer, som panelet kommer med i den kommenterede rapport:

»Vi har ikke mulighed for at forpligte ledelsen på nogen måde. Så når vi har afleveret rapporten med vores kommentarer, er ledelsen kun moralsk forpligtet til at reagere på den.«


Læs ekspertgruppens hovedrapport og delrapporter (link til medarbejdere.au.dk)