<strong>Ekspertgruppen klar med diagnose:</strong>

<br />Centraliseringen og standardiseringen er gået for vidt på Aarhus Universitet.

Foto: Anders Trærup
Ekspertgruppen og dens sekretariat på et af de sidste møder, inden gruppen kan sætte punktum for den rapport, som den offentliggjorde mandag 2. juni. Fra venstre mod højre er det professor MSO Andreas Roepstorff fra Institut for Kultur og Samfund og Institut for Klinisk Medicin, professor Jens Blom-Hansen fra Institut for Statskundskab, administrationschef Steen Harrit Jakobsen fra Health, videnskabelig assistent Louise Kjær Guul fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), professor (og formand for ekspertgruppen) Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi, professor Lotte Bøgh Andersen fra Institut for Statskundskab, videnskabelig assistent Iben Nelson fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og rådgiver Trine Bjerregaard Larsen fra dekanatet på BSS, der er sekretær for ekspertgruppen. Foto: Lars Kruse

Problemer er strukturelle. Universitetsledelsen skal finde en kur mod den centralisering og standardisering, der efter ekspertgruppens diagnose er gået for vidt på Aarhus Universitet.

Morgensolen stråler ind gennem vinduet til Torben M. Andersens kontor på Institut for Økonomi her kort før, ekspertgruppen sætter sidste punktum i den med spænding ventede rapport om de organisatoriske og administrative problemer på AU, som den har fået i opdrag at identificere af universitetsledelsen.

Ekspertgruppen har kun haft omkring tre måneder til at analysere problemerne, og at dømme efter Torben M. Andersens blege kulør har han da heller ikke haft megen tid til at sidde med professorbenene strakt ud foran sig i en liggestol i løbet af foråret, hvilket sandsynligvis også gælder for resten af den fire mand og en kvinde store gruppe plus dens sekretariat.

Strukturelle problemer

Ekspertgruppens analyse er resulteret i den overordnede diagnose, at der er strukturelle problemer på AU. Professoren sammenfatter det på følgende måde:

”Selvfølgelig har der været nogle børnesygdomme, selvfølgelig har der været nogle voldsomme omstillinger, som tager tid – og hvor man kommer til at lave fejl i processen – men når det er sagt, er der noget galt strukturelt på AU. Og dermed er der også nogle fundamentale ting, som ledelsen bør se på, hvilket ikke bliver en let opgave, for der findes ikke et magic touch, der kan gøre det hele fantastisk.”

Torben M. Andersen fortsætter:

”Skal jeg bruge et billede, vil jeg sige, at det er helt klart, at man er kommet for langt ud i den ene side af vejen.”

Og den side af vejen er centralisering som resultat af reorganiseringen?

”Ja, det er centralisering og standardisering. Antager vi rent hypotetisk, at vi kunne søge i alt, hvad der er blevet sagt og skrevet i forbindelse med vores problemanalyse, ville det være de to ord, der kommer op med den højeste score.” 

Ekspertgruppe stiller diagnose

Ekspertgruppen har haft i opdrag at stille en diagnose og diskuterer i rapporten de væsentligste problemer, som den har identificeret gennem sin omfattende analyse.

Analysepanel kommenterer

Analysepanelet bestående af repræsentanter for medarbejdere og studerende får mandag 2. juni rapporten, som den sender videre med sine kommentarer til universitetsledelsen onsdag 16. juni.

Universitetsledelsen beslutter kuren

Universitetsledelsen vil efter at have modtaget den kommenterede rapport konferere om, hvor stærke medikamenter den finder det nødvendigt at tage i brug for at kurere organisationsbesværet på 85-årige AU. Universitetsledelsens kur vil sandsynligvis blive sendt i høring blandt medarbejdere og studerende lige efter sommerferien.


Fakta:

Læs ekspertgruppens hovedrapport og delrapporter (link til medarbejdere.au.dk)

Også de mange kommentarer, som medarbejdere og studerende har bidraget med til analysen, vil blive publiceret inden for de næste par uger. Ekspertgruppen oplyser, at kommentarerne ikke offentliggøres sammen med rapporten, fordi gruppen lige skal have tid til at sikre sig, at ingen er nævnt ved navn – eller at dem, der er kommet med kommentarer, ikke kan genkendes på noget specifikt i forbindelse med deres udsagn.