Omnibus prik

Studenterrådet fik skarp kritik efter univalget – nu tager de konsekvensen

Sidste år indkasserede Studenterrådet skarp kritik fra flere fronter for at indgå i valgforbund med lister, hvis kandidater reelt ikke ønskede at blive valgt, men blot samlede stemmer til Studenterrådets spidskandidater. Studenterrådet har taget kritikken til sig og stiller ved dette års universitetsvalg med én rangordnet liste.

Line Dam Westengaard læser religionsvidenskab og samfundsfag på 7. semester og er desuden formand for Artsrådet. Sune Koch Rønnow er ved at lægge sidste hånd på sin bachelor i klassisk arkæologi med matematik som sidefag. Fotos: Melissa Bach Kirkeby Yildirim og Anders Trærup

Om universitetsvalget

Hvert år holdes der universitetsvalg på Aarhus Universitet – og på landets øvrige universiteter.

I år finder valget sted 13. – 16. november, og valget foregår digitalt. 

Både de studerende og universitetets ansatte kan stemme og stille op til valget. Det varierer fra år til år, hvilke organer der skal vælges medlemmer til.

I år skal de studerende stemme og stille op til AU’s bestyrelse, akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn. Videnskabelige medarbejdere kan stemme og stille op til ph.d.-udvalg og studienævn.

Det er mangel på respekt for vælgernes dom. Så kontant lød kritikken fra juraprofessor Jørgen Albæk, der er formand for valgudvalget på AU. Ordene var primært rettet mod Artsrådet (et fagudvalg under Studenterrådet, red.), da samtlige af rådets kandidater efter universitetsvalget sidste år valgte at trække sig, da valgresultatet blev offentliggjort. 

LÆS OGSÅ: Formand for AU’s valgudvalg: Mangel på respekt for vælgernes dom

Det skete paradoksalt nok som følge af, at Artsrådets spidskandidat, Line Dam Westengaard, blev stemt ind som den ene af de to studenterrepræsentanter i AU’s bestyrelse. Artsrådet havde nemlig – som flere andre fagråd – stillet med en liste for at skaffe stemmer til Studenterrådets to spidskandidater, ikke for selv at få deres kandidat i bestyrelsen. Men Artsrådets kandidat fik så mange stemmer, at hun løb med posten. Samtlige kandidater på Artsrådets liste valgte derefter at trække sig og lade mandatet gå til Studenterrådet. 

Beslutningen fik ikke alene kritik fra formanden for AU’s valgudvalg. Også Frit Forum Aarhus og Konservative Studenter revsede efterfølgende Artsrådet og Studenterrådet og kaldte det blandt andet en falliterklæring for demokratiet på AU.

LÆS OGSÅ: Valgdrama på AU

Tager konsekvensen

På et møde i fællesrådet, som er Studenterrådets øverste organ, diskuterede Studenterrådet i maj opstillingen ved det kommende universitetsvalg og besluttede at stille med én rangordnet liste med spidskandidater og suppleanter frem for at indgå i valgforbund som de foregående år.

Og beslutningen skal ses som en erkendelse af, at episoden ved sidste års valg var uheldig, siger Emil Outzen, der er formand for Studenterrådet.

”Der er ingen tvivl om, at det var dybt beklageligt, at Artsrådet måtte trække listen sidste år. Den nye model har til formål at skabe klarhed over, hvem der er Studenterrådets spidskandidater. Det har vi nu heller ikke lagt skjul på de sidste år, men det skulle gerne blive helt klart med den nye model, hvor listen er trimmet ned til spidskandidater og suppleanter,” siger han.

Det har en pris 

Men gennemskueligheden har en pris, og selvom man har taget kritikken til sig og stiller op på en ny måde i år, synes ingen i Studenterrådet, at den nye model er entydigt god. Argumentet er, at Studenterrådets faglige bredde ikke fremgår på samme måde som før.

”Forskellen på Studenterrådet i forhold til Frit Forum og Konservative Studenter er, at vi er fagligt forankrede i kraft af de lokale fagråd. Og mange af fagrådene er bekymrede for, at den nye model går ud over nærheden og gør universitetsvalget endnu mere fjernt for studerende,” siger Emil Outzen.

Hvordan har I tænkt jer at komme den ulempe til livs?

”Det er fortsat planen, at fagrådene fører valgkamp i deres fagmiljøer. Og vi vi også klart kommunikere, at en stemme på Studenterrådet er en stemme på det lokale fagråd,” siger Emil Outzen.   

Frit Forum: Valget bliver mere gennemskueligt

Formand for Frit Forum i Aarhus, Stine Linea Pedersen, tager godt imod Studenterrådets beslutning.

”Det er positivt, at de har taget kritikken til efterretning og ikke længere vil indgå listeforbund. Jeg tror, det giver et mere retfærdigt valg, fordi de ikke kan samle stemmer fra kandidater, der har en stærk position lokalt på uddannelserne.”

Stine Linea Pedersen peger også på, at valget bliver mere gennemskueligt.

”Som studerende ved man nu, hvem man stemmer på.”

Også Kim Risbjerg Madsen, der er formand for Konservative Studenter, hilser Studenterrådets beslutning velkommen ud fra samme argumentation som Stine Linea Pedersen.

”Jeg er glad for, at de har taget kritikken til sig. Det var undergravende for demokratiet på AU, at de lavede lokumsaftaler i valgforbundet, hvor en liste trak sig, fordi de fik større opbakning end Studenterrådets kandidat, og de dermed fik posten alligevel,” siger han.'

En kandidat med en fortid

Mens hverken Konservative Studenter eller Frit Forum har sat navne på deres spidskandidater endnu, har Studenterrådet lagt sig fast på, hvem de mener skal repræsentere de studerende i AU’s bestyrelse.

Den ene er Sune Koch Rønnow, der blev valgt til bestyrelsen sidste år. Den anden er Line Dam Westengaard. Og i år har hun ikke tænkt sig at trække sig, fastslår hun.

Hun er dog klar over, at hun nok kommer til svare på spørgsmål om sit kandidatur sidste år under dette års valgkamp.

”Sidste år stillede Artsrådslisten som en støtteliste for Studenterrådets spidskandidater. Jeg stillede op som støttekandidat til bestyrelseskandidaterne, men på grund af fejl i vores valgforbund blev jeg rent valgteknisk ikke betragtet som støttekandidat, men som bestyrelseskandidat,” forklarer Line Dam Westengaard.

For og imod

Line Dam Westengaard stemte på fællesrådsmødet i Studenterrådet for den nye model.

”Vi har diskuteret det på møder i Artsrådet, og vi mener, det er o.k. at prøve en ny model og så efterfølgende diskutere erfaringerne,” fortæller Line Dam Westengaard, der også er formand for Artsrådet. 

Sune Koch Rønnow valgte derimod at følge sit fagråd (Mat/Fys StudenterRåd, red.) og stemme imod den nye model.

Begge kandidater tror dog, at den nye opstillingsform gør det nemmere for dem at blive valgt til bestyrelsen, fordi der bliver færre lister at stemme på, og dermed bliver valget mere overskueligt for vælgerne.

”Men jeg kan godt blive sådan lidt jysk flov over, at vælgerne nu skal stemme direkte på mig,” siger Sune Koch Rønnow.

Om universitetsvalget

Hvert år holdes der universitetsvalg på Aarhus Universitet – og på landets øvrige universiteter.

I år finder valget sted 13. – 16. november, og valget foregår digitalt. 

Både de studerende og universitetets ansatte kan stemme og stille op til valget. Det varierer fra år til år, hvilke organer der skal vælges medlemmer til.

I år skal de studerende stemme og stille op til AU’s bestyrelse, akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn. Videnskabelige medarbejdere kan stemme og stille op til ph.d.-udvalg og studienævn.