TEMA: Frafald på AU – på flere uddannelser falder mere end halvdelen fra

På flere af AU’s bacheloruddannelser dropper mere end halvdelen af de studerende ud. Men hvorfor? Og hvad gør universitetet ved det? Læs om, hvorfor to ud tre teologistuderende mister troen på studiet; hvordan et karakterkrav på 7 måske har fået frafaldskurven til at knække på syv naturvidenskabelige uddannelser; og om hvordan studerende på områdestudier kløjes i kinesiske skrifttegn og farer vild på uklare karriereveje.

Illustration: Louise Thrane Jensen

Tjek tallene: Så mange gennemfører og dropper ud på din uddannelse

Der er langt fra top til bund, når man sammenligner frafaldsprocenterne på AU’s bacheloruddannelser. På Medicin, Idræt, Psykologi og Medievidenskab gennemfører mere end fire ud af fem studiet. Mens der i den anden ende af skalaen findes flere studier, hvor mindre end halvdelen af de studerende får bachelorbeviset hevet hjem.

To ud af tre teologistuderende mister troen på studiet

Illustration: Louise Thrane Jensen.

Kun 34 procent af de studerende, der begynder på bacheloren i teologi på AU, gennemfører uddannelsen. Frafaldet på første årgang er ellers dalet drastisk de sidste par år. Men problemet har skubbet sig til de senere semestre. To studerende – en, der blev, og en, der faldt fra – peger blandt andet som én årsag på kravet om, at man lærer oldgræsk, latin og hebraisk. Men også tro og karriereveje spiller ind. Studienævnet har blæst til kamp mod frafaldet med en ny studieordning, stærkt studiemiljø, karrierevejledning og bedre forventningsafstemning som våben.

Mere end halvdelen af de studerende på mange af AU's naturvidenskabelige bacheloruddannelser dropper ud - men nu ser kurven ud til at knække

Foto: AU Foto // Grafik: Astrid Reitzel.

På 7 af AU’s 12 naturvidenskabelige uddannelser gennemfører mindre end halvdelen af de studerende bacheloren. Natural Sciences har derfor iværksat en række faglige og sociale tiltag og lagt karakterkrav på alle fakultetets uddannelser. Og selvom det er for tidligt at sætte to streger under facit, kan fakultetet konstatere, at kurven ser ud til at knække for årgang 2019.

På Kinastudier klarer knap halvdelen sig igennem bacheloruddannelsen - på Japanstudier er det mindre end hver tredje

AU’s fem områdestudier har alle et frafald på mere end 50 procent. Nogle kløjes i kinesiske og kyrilliske skrifttegn, andre føler, at japansk popkultur fylder for lidt og japansk politik for meget - og så er der dem, der farer vild på uklare karriereveje, allerede inden bachelorgraden er i hus. Uddannelserne forsøger at sætte prop i frafaldet med faglig hjælp, flere fællesfag og bedre forventningsafstemning.