Univalg 2019: Hvem skal repræsentere dig i AU’s øverste myndighed?

I november skal både studerende og ansatte ved Aarhus Universitet til tasterne ved årets universitetsvalg. Som noget nyt er der i år kun kamp om den ene af de studerendes to pladser i bestyrelsen. Blandt medarbejdernes repræsentanter genopstiller kun en ud af tre. Og på Science and Technology er dele af valget udskudt til næste år som følge af delingen af fakultetet.

Ditte Marie Thomsen (th.), der er den ene af de studerendes to repræsentanter i bestyrelsen, fortsætter i bestyrelsen. Hun blev valgt for en toårig periode sidste år. De to medarbejderrepræsentanter Susanne Bødker (tv.) og Anna Louise Plaskett genopstiller ikke. Søren Pold genopstiller som repræsentant for det videnskabelige personale. Fotos: Lars Kruse og Ida Marie Jensen. Grafik Astrid Reitzel

Om univalget

Universitetsvalget finder sted 11. november kl. 9.00 – 14. november kl. 16.00.

Både medarbejdere og studerende kan stemme til valget og stille op som kandidater.

I år skal der vælges:

  • Medarbejdere (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale) og studerende til AU’s bestyrelse
  • Studerende til studienævn
  • Ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg
  • Medarbejdere (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale), studerende og ph.d.-studerende til akademiske råd

Valget foregår digitalt.

Læs mere om valget på AU’s officielle valgside

Studenterorganisationerne Frit Forum, Konservative Studenter, Borgerlige Jurister og Studenterrådet har allerede dekoreret vinduer, opslagstavler og andre egnede flader med valgplakater med slagord og smilende kandidater, der kæmper om en plads i AU’s bestyrelse.

Som noget nyt er der i år kun én plads at kæmpe om for de studerende. For som følge af nye valgregler vælges de to studenterrepræsentanter fremover for en toårig periode. Og der er valg hvert år til den ene af de to pladser. Den indeværende valgperiode har derfor været en overgangsperiode, hvor Studenterrådets kandidat i bestyrelsen, Ditte Marie Thomsen, kunne sætte sig på det toårige mandat, fordi Studenterrådet opnåede flest stemmer ved sidste års valg. Det er altså det mandat, som sidste år gik til Konservative Studenter, der i år er på valg.

LÆS OGSÅ: Nye valgregler holder mindretal ude af AU’s bestyrelse

Sidste års historiske valgsejr til KS bliver svær at gentage

Traditionelt har Studenterrådet siddet tungt på de to studentermandater til AU’s bestyrelse. Men sidste år indgik Konservative Studenter og Frit Forum et valgforbund, der betød, at den ene af de studerendes to pladser i bestyrelsen for første gang nogensinde gik til Konservative Studenter.

Siden er valgreglerne ændret, og de nye valgregler gør det svært for Konservative Studenter at hive mandatet hjem igen i år. Så Studenterrådet kommer formentlig igen til at beklæde begge pladser i bestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Historisk valgresultat: Konservative Studenter tager det ene mandat fra Studenterrådet

Nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen

Men ikke kun de studerende skal stemme om, hvem der skal repræsentere dem i AU’s bestyrelse. AU’s medarbejdere skal også til den digitale stemmeurne. Mens de studerende hvert år skal stemme til bestyrelsesvalget, gør det sig kun gældende for medarbejderne hvert fjerde år, da medarbejdernes tre repræsentanter i bestyrelsen vælges for en fireårig periode.

Det videnskabelige personale har to repræsentanter i bestyrelsen, mens det teknisk-administrative personale har én repræsentant i bestyrelsen.

Anna Louise Plaskett, der er teamleder for ph.d.-skolen på Arts og har repræsenteret de teknisk-administrative medarbejdere i bestyrelsen de seneste fire år, har valgt ikke at genopstille. 

”Jeg har besluttet at fokusere 100 procent på mit arbejde som teamleder i ph.d.-skolen på Arts. Men det har været ekstremt interessant at sidde i bestyrelsen. Jeg befinder mig normalt i organisationens maskinrum, men i bestyrelsen er man helt oppe i helikopteren. Og jeg vil sige, at jeg er blevet overrasket over, hvor eksternt styret universitetet er, især fra politisk side,” siger hun.

Professor i datalogi, Susanne Bødker, der er den ene af de to repræsentanter for det videnskabelige personale, har siddet i to valgperioder og kan dermed ifølge AU's vedtægter ikke genopstille. 

Stem!

Søren Pold, som er lektor i digital design og informationsvidenskab, er dermed den eneste medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, der genopstiller. Og han opfordrer medarbejdere og studerende til at stemme ved valget, så repræsentanterne får så stærkt et mandat som muligt.

”Jo større engagement der er ved valget, jo stærkere repræsentanter er vi. Det handler om at skabe den stærkest mulige platform for os og de studerende i bestyrelsen,” siger han.

Frem til mandag 28. oktober kl. 16 er det muligt for medarbejdere og studerende at stille op som kandidat til universitetsvalget – hvad end det drejer sig om valget til bestyrelsen, studienævn, akademisk råd eller ph.d.-udvalg. I de efterfølgende dage vil kandidaterne blive offentliggjort på AU’s officielle valgside. 

Opsplitning af ST: Dele af valget udskydes

En anden særlig ting ved årets valg er, at der på fakultetet Science and Technology kun afholdes valg til bestyrelsen, til de lokale studienævn og til ph.d.-udvalg, hvor kun ph.d.-studerende er på valg i år. Valget af medarbejderrepræsentanter (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale) til Akademisk Råd er i år suspenderet, fordi fakultetet deles i to fakulteter pr. 1. januar 2020. De siddende repræsentanter i Akademisk Råd er derfor administrativt forlænget frem til valget i efteråret 2020.

Om univalget

Universitetsvalget finder sted 11. november kl. 9.00 – 14. november kl. 16.00.

Både medarbejdere og studerende kan stemme til valget og stille op som kandidater.

I år skal der vælges:

  • Medarbejdere (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale) og studerende til AU’s bestyrelse
  • Studerende til studienævn
  • Ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg
  • Medarbejdere (både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale), studerende og ph.d.-studerende til akademiske råd

Valget foregår digitalt.

Læs mere om valget på AU’s officielle valgside