Universitetets 93-års fødselsdag blev fejret med fællessang, prisoverrækkelser – og kritik af regeringen

Aarhus Universitet fylder 93 år, og det blev fejret fredag eftermiddag med traditionsrig højtidelighed i Aulaen. Her takkede både Aarhus Universitets bestyrelsesformand Connie Hedegaard og rektor Brian Bech Nielsen medarbejdere og studerende for indsatsen under coronanedlukningen – og begge sendte svirp fra talerstolen i retning mod regeringen.

Årsfest i Aulaen, på talerstolen ses Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard

”Hold da op, hvor lød det normalt!” lød det fra Connie Hedegaard, da gæsterne ved årsfesten i Aulaen var færdige med at synge fællessangen ’Danmark, nu blunder den lyse nat’. Og det var ikke en anmeldelse af publikums sangmæssige formåen, men derimod en anerkendelse af, at det i dag – hvor de sidste coronarestriktioner bortfaldt – igen er muligt at samles og synge fællessang og fejre universitetets fødselsdag i kontrast til sidste år, hvor årsfesten måtte aflyses.

”Der er noget unaturligt over et nedlukket universitet,” lød det fra Connie Hedegaard, inden hun sendte en tak fra bestyrelsen til alle på universitetet for håndteringen af corona. En særlig tak rettede hun mod de forskere fra AU, der det seneste halvandet år har stillet op til stribevis af interviews i medierne for at dele deres viden med offentligheden.

”Giv forskerne en hånd,” lød opfordringen fra bestyrelsesformanden, som efter salens klapsalver fortsatte:

”Den hånd kunne I vist også godt trænge til.” Connie Hedegaard sigtede til, at universiteterne den seneste tid, blandt andet fra regeringens side, har måttet lægge ryg til både kritik og før sommerferien også et krav om udflytning af studiepladser. 

Hedegaard: ”Christiansborg, I må bidrage bedre”

”Det er helt legitimt at sige, at nu vil vi noget andet – for eksempel uddanne flere pædagoger eller sygeplejersker – men man behøver ikke tale universiteterne ned. Det er jo et nulsumsspil,” lød det fra Connie Hedegaard, som direkte bad politikerne om at tænke sig bedre om, inden de flytter studiepladser væk fra de store universitetsbyer og dermed udtynder ressourcerne på universitetsområdet, hvilket ifølge bestyrelsesformanden vil være konsekvensen af regeringens udflytningsreform. 

”Det er tid til en mere strategisk tilgang til området,” sagde Connie Hedegaard, som i den ombæring langede en sidste kritik ud til regeringens plan om at placere en ny tandlægeuddannelse i Hjørring:

”Christiansborg, I må bidrage bedre!” 

”Åbenhed er ikke kun noget, vi forsker i”

Dernæst rettede Connie Hedegaard sit fokus mod den negative medieomtale, som Aarhus Universitet indkasserede som følge af den såkaldte Nature-sag og senest aktindsigtssagen, hvor Aarhus Universitet i strid med loven tilbageholdt dokumenter for Dagbladet Information og afgav falsk forklaring til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

”Dårlig omtale rammer hele universitetet, og vi skal være dygtigere til at håndtere dårlig omtale så tæt på den pågældende sag og det pågældende institut som muligt,” sagde Connie Hedegaard og fortsatte:

”Åbenhed er ikke kun noget, vi forsker i og forventer af andre, vi skal selv være åbne.”

Rektor: Hold nu af jeres universiteter!

Efter bestyrelsesformanden trådte rektor Brian Bech Nielsen op på talerstolen og takkede medarbejdere og studerende for på rekordtid at have tilpasset sig under corona, selvom det skete på bekostning af fællesskabet. Han takkede også for bestyrelsens opbakning til universitetet det seneste år. En opbakning, som rektor også helt personligt mærkede, da han i kølvandet på føromtalte aktindsigtssag tilbød at trække sig fra posten, men med bestyrelsens opbakning kunne fortsætte. 

Dernæst rettede rektor kritik mod regeringens finanslovsudspil, hvor rektor til sin store ærgrelse kan konstatere, at regeringen fortsætter de årlige besparelser på to procent på myndighedsområdet, herunder forskning inden for miljø, klima og landbrug. Med andre ord nøgleområder i forhold til grøn omstilling af samfundet.

”Der er brug for et ganske væsentligt løft til området,” lød appellen fra rektor, der også kritiserede, at regeringen i sit finanslovsudspil heller ikke har sørget for at skabe ro om økonomien på humaniora- og samfundsvidenskabelige uddannelser ved at gøre takstforhøjelsen på disse uddannelser permanent. Som det er nu, løber takstforhøjelsen ud i 2023, og herefter er der usikkerhed om økonomien på disse områder.

”Få nu skabt ro på disse uddannelser! Hold nu af jeres universiteter!” lød opfordringen fra rektor til regeringen.

Regeringens udflytningsreform kaldte rektor for detailstyring og en sammenblanding af regionalpolitik og uddannelsespolitik. 

Tak til ny minister for klar tale 

Én politiker høstede dog roser fra rektor, og det var den nye uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), som på et samråd i sidste uge slog fast, at politikere ikke skal gøres til dommere over, hvad der er valid og gyldig forskning. 

”Bravo! Tak til ministeren for klar tale!” lød det fra rektor, som derefter sluttede sin tale med at rette fokus mod det liv, der i disse dage vender tilbage til universitetet, og kaldte Aarhus Universitet for et stærkt vanedannende sted. 

Rejsecheck fra Majestæten

Dernæst blev spotlyset rettet mod de studerende. Først i form af Maja Lermark Schøn, der er kandidatstuderende i biologi og i år var studentertaler ved årsfesten. Hun argumenterede blandt andet for, at universitetet bør tydeliggøre både over for de enkelte kandidater og aftagerne i erhvervslivet og i den offentlige sektor, hvilke kompetencer de studerende har tilegnet sig under studiet.  

Herefter uddelte prorektor Berit Eika et økonomisk rygstød på 25.000 kroner til fem kandidatstuderendes drømme om studieophold i udlandet i form af Dronning Margrethe II’s rejselegat til studerende. 

På Arts og Aarhus BSS ligger det fast, at legaterne går til en studerende på henholdsvis arkæologi og statskundskab – de fag, som Dronningen læste, da hun i perioden 1961-62 studerede ved Aarhus Universitet. I år gik legaterne til Sara Cecilie Utvaag, der læser klassisk arkæologi, Anne Siri Snell, der læser statskundskab, Thomas Jensen, der læser medicin, Cathrine Abild Meyer, der læser nanoscience, og Frederik Giessing Nielsen, der læser mekanik.  

En didaktisk hvirvelvind

Lektor Lars Bo Gundersen (tv.) og professor MSO Eva Gulløv. Fotos: Lars Kruse og Ib Jensen

Herefter blev Aarhus Universitets Jubilæumsfonds to hæderspriser uddelt. Den Pædagogiske Hæderspris gik i år til Lars Bo Gundersen, der er lektor i idéhistorie, og som Berit Eika i sin motivation for prisen beskrev som en ”didaktisk hvirvelvind”. 

Forskningsformidlingsprisen gik til Eva Gulløv, der er professor MSO ved DPU. Med begge priser følger et beløb på 60.000 kroner. 

Årets æresalumne er Bent Hansen

Årets æresalumne Bent Hansen, tidligere regionsrådsformand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Rektor Brian Bech Nielsen udnævnte årets æresalumne, som i år er tidligere regionsrådsformand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Bent Hansen. 

Bent Hansen blev i 1976 uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie ved Aarhus Universitet og arbejdede også et år som undervisningsassistent på Aarhus Universitet og herefter som adjunkt ved Viborg Katedralskole, inden hans politiske karriere tog fart. 

Bent Hansen lagde ikke skjul på, at han var meget beæret over udnævnelsen og sluttede sin takketale med ordene:

”Dyb faglighed er et stærkt fundament at stå på. Gennem hele livet at søge i dybet den faste grund. Viden går aldrig af mode, det vil altid være fundamentet for udviklingen af vores samfund.”

Hæder til fem internationale forskere

Fra venstre: Professor Peter L. Tyack, professor Hiroshi Ishiguro, professor Katja Zeppenfeld, professor Patricia Bauer og professor Conny Aerts. Fotos: Aarhus Universitet

Ved højtideligheden uddelte Aarhus Universitet også anerkendelse i form af titlen som æresdoktor til fem forskere fra internationale forskningsinstitutioner, som universitetet samarbejder med. Der udnævnes én æresdoktor for hvert fakultet. Peter L. Tyack, der er professor i havpattedyrsbiologi ved University of St Andrews i Skotland samt Senior Scientist ved Woods Hole Oceanographic Institution i USA, blev dog udnævnt til æresdoktor ved både Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.  

Derudover blev Hiroshi Ishiguro, der er professor i robotteknologi ved Osaka University i Japan, udnævnt til æresdoktor ved Arts. Patricia Bauer, der er professor i psykologi ved Emory University i USA, blev udnævnt æresdoktor ved Aarhus BSS. Katja Zeppenfeld, der er professor i kardiologi og elektrofysiologi ved Leiden University Medical Center i Holland, blev udnævnt til æresdoktor ved Health. Endelig blev Conny Aerts, der er professor i astronomi ved KU Leuven i Belgien, udnævnt til æresdoktor ved Faculty of Natural Sciences.

De studerende fejrede i Universitetsparken

Mens der blev holdt på formerne ved højtideligheden i Aulaen, fejrede de studerende universitetet – og deres tilbagevenden til campus – under lidt mere løsslupne former ved Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag.

LÆS OGSÅ: Idrætsdag: Kampgejst, KIDD og øl smelter sammen i sensommeren

Korrekturlæst af Charlotte Boel