Omnibus prik

”Vi bliver, til kravene er opfyldt!”

Studerende fra den universitetspolitiske gruppe Et andet universitet vil fra i morgen blokere rektoratet på Aarhus Universitet.

Studerende fra den universitetspolitiske gruppe Et andet universitet i gang med forberedelserne til onsdagens aktion ved rektoratet på Nordre Ringgade i Aarhus.

”Vi bliver, til kravene er opfyldt.”

Sådan lyder parolen fra den universitetspolitiske gruppe ”Et andet universitet”, der fra i morgen vil danne blokade foran indgangen til rektoratet – helt konkret vil gruppen fra onsdag have hold af studerende til på skift at sidde foran døren ind til  gangen, hvor blandt andre rektor og prorektor har kontorer på Nordre Ringgade i Aarhus.

Da gruppens krav er, at regeringen skal trække fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen tilbage, kan der blive tale om en meget lang blokade – eller en meget kort, hvis rektor vælger at bede politiet om at fjerne blokadevagterne.

Skal foregå stille og roligt

Gruppen, som står bag blokaden - og en demonstration, som den har indkaldt til samme dag kl. 10.00 ved rektoratet - har indstillet sig på både lang og kort scenarie.

”Vi har understreget over for de studerende, som kommer til at deltage i blokaden, at alt skal foregå stille og roligt. Medarbejderne (i blandt andet Ledelsessekretariatet, red.) må ikke føle sig intimiderede af os,” siger talsmand Søren Mau fra ”Et andet universitet.”

Hvordan forestiller I jer, at rektor vil reagere, hvis han ikke kan komme ind på sit kontor?

”Vi har hørt, at han slet ikke er på universitetet i morgen, så lige der forestiller vi os ikke så meget. Og vi går da også ud fra, at de (ledelsen, red.) har hørt om blokaden, og derfor har sørget for, at de og deres medarbejdere kan arbejde andre steder fra i morgen, siger Søren Mau.

Da I siger, at I bliver til jeres krav er opfyldt, kan det muligvis blive en lang blokade – og de kan vel ikke arbejde et andet sted i lad os sige det næste halve år?

”Nej, vi forventer, at vi på et tidspunkt vil blive fjernet af politiet, men vi vil opretholde blokaden så længe som muligt.

Tænkt os at tage pænt imod

Rektor Brian Bech Nielsen var ikke at træffe i dag på grund at en fyldt kalender, men pressechef Anders Corell siger:

”Vi har tænkt os at tage pænt imod de studerende, og så vil vi tage en snak med dem om, hvad de har af planer.”

100 studerende til blokade

Overfor Omnibus oplyser talsmand Søren Mau, at han forventer op til 100 studerende i forbindelse med etableringen af blokaden.

”Vi regner med at stille borde og stole op foran døren ind til rektoratet. Vi vil gerne, at vi får skabt et sted, hvor man kan komme for at diskutere politiske emner.

I kommer med blokaden til at genere nogle travle mennesker med lange arbejdsdage. Hvad har I tænkt i forhold til valg af metode set i relation til at skabe opbakning til det, I kæmper for som studerende?

”Vi har erkendt, at det ikke rykker noget kun at gå til demonstrationer. Men vi er blevet meget overraskede over, at der er mange, der mener, at det at blokere er en temmelig radikal form for protest", siger Søren Mau.

Han fortsætter:

”Jeg synes, det siger meget om det politiske klima på universiteterne i dag, for eksempel var det helt almindeligt at lave blokader i 60’erne og 70’erne. Så for os at se er blokade en klassisk tradition.”

Spurgt ca. 15 undervisere

Også blandt undervisere har den aktionerende gruppe af studerende fået sympatitilkendegivelser i forhold til målet for aktionen. Men trods det har gruppen haft svært ved at finde en taler blandt de omkring femten undervisere, som den har kontaktet i den forbindelse.

”Nogle har begrundet det med, at de desværre ikke har kunnet finde tid til det, mens andre har sagt til os, at de frygter at det at stille sig op som taler, kan få politiske konsekvenser for dem.”

Lektor Tabish Khair  blandt talerne

Gruppen har dog fundet en ansat ved universitetet, der stiller op som taler, nemlig lektor, forfatter og journalist Tabish Khair fra Institut for Æstetik og Kommunikation - Engelsk.

Talerne ved demonstrationen er desuden en repræsentant fra Et andet universitet, Sune Koch Rønnow, som er næstformand i Studenterrådet og repræsentanter fra henholdsvis Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 

Gang i debatten på KU

Den universitetspolitiske gruppe Et andet universitet har sit udspring på KU. Studerende der har de seneste dage debatteret den kommende aktion, hvilket blandt andet fremgår af indlæg på universitetsavisen.dk