Omnibus prik

Universitetsledelsen mødt af kritik for ikke at trække anmeldelse mod studerende tilbage

Universitetsledelsen har mulighed for at frafalde anmeldelsen mod de 19 studerende, der i onsdags blev sigtet af politiet i forbindelse med rydningen af blokaden i Stakladen. Politiet har omvendt hjemmel til at opretholde sigtelsen.

Politiet i aktion efter at universitetsledelsen onsdag bad om at få ryddet blokaden i Stakladen i forbindelse med Kvalitetsudvalgets konference. Foto: Maria Randima Sørensen.

Universitetsledelsen er fra flere sider blevet mødt med opfordringer til at trække anmeldelsen mod de 19 studerende tilbage, som blev sigtet af politiet forbindelse med rydningen af blokaden ved Stakladen onsdag 26. november.

"At universitetets studerende engagerer sig i kampen om universitetets og hele uddannelsessystemets værdier er til gavn for alle på Aarhus Universitet. Studenterrådet opfordrer derfor også universitetet til at frafalde alle sigtelser mod sine egne studerende," skriver for eksempel Studenterrådet ved Aarhus Universitet i en erklæring, som Studenterrådet i går lagde på Facebook.

Også formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob L. Ruggaard, var i går ude med en bandbulle mod universitetsledelsen på AUs officielle side på Facebook. Jakob L. Ruggaard skriver blandt andet: 

"Jeg må sige at det er rystende at opleve et universitet der reagerer i ren afmagt, når det udfordres af kritiske studerende der kæmper for fri viden, og at universitetet ikke skal disciplineres af konstante nedskæringer.

Politiet har intet at gøre på et universitet og det er skammeligt at se en ledelse smide politiet efter fredelige, demokratiske protester. Som om det ikke var nok, så synes jeg at det er uhørt lavt at I sigter de indvolverede studerende. Det virker utroligt meget som om at I prøver at skræmme studerende fra at kæmpe politiske for deres universitet."

Ledelsen kan trække anmeldelse tilbage

Universitetsledelsen har mulighed for at trække sin anmeldelse mod de 19 studerende tilbage, fastslår chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen fra Østjyllands Politi:

”Ledelsen kan godt trække anmeldelsen tilbage. Men der er jo en grund til, at de kommer med begæringen, som er at få politiet til at arbejde for sig den dag. Og der er forskellige aspekter i det, for politiet er ikke sådan nogle, man bare kan bruge, hvis man står i en konflikt.” 

Chefpolitiinspektøren sigter til, at der for politiet er forskellige forhold, der gør sig gældende alt efter, om politiet bliver bedt om assistance i en given situation, hvor der potentielt kan være fare på færde – eller om politiet får en anmeldelse, som er en begæring om assistance i forbindelse med en overtrædelse af straffeloven.

Politiet som magtmiddel

”Man skal, inden man griber til det magtmiddel, som det er at bede politiet om assistance, have forsøgt at bruge alle andre midler, man har til rådighed for at få løst konflikten. Hvis man vælger at begære en overtrædelse af straffeloven, er det politiets pligt at tage imod anmeldelsen, og det gør vi så ud fra en strafferetslig håndtering af sagen," siger Bent Preben Nielsen.

Han fortsætter:

"Hvilket vil sige, at vi i det konkrete tilfælde rykkede ud, fordi der var sket en overtrædelse af straffeloven, da de demonstrerende blev stående, selvom ledelsen havde bedt dem om at forlade området.”

Kan opretholde en sigtelse

Politiet har hjemmel til at opretholde en sigtelse, selv om den forurettede – den, der har indgivet anmeldelse til politiet – efterfølgende vælger at trække sin anmeldelse tilbage. Om hvordan Østjyllands Politi vil stille sig i den situation, lyder den foreløbige melding fra Bent Preben Nielsen:

 ”Jeg kan ikke svare på det på nuværende tidspunkt, da det er en vurdering, som vil være op til vores jurister at foretage.”

Politiet har i øvrigt inviteret blokadevagterne fra gruppen ”Et andet universitet” til et møde med Østjyllands Politi.

”Vi har indbudt dem til en kop kaffe, så vi kan finde en fornuftig måde at håndtere lignende situationer fremadrettet,” siger Bent Preben Nielsen.

Hvad med universitetsledelsen?

”De har inviteret os på kaffe,” svarer chefpolitiinspektøren.

Omnibus har forsøgt at få en kommentar fra universitetsledelsen til, hvilke overvejelser den gør sig i forhold til eventuelt at trække anmeldelsen mod de 19 sigtede studerende tilbage.

Pressechef Anders Correll oplyser, at universitetsledelsen er optaget af møder, men han vil forsøge at vende tilbage med en kommentar fra universitetsledelsen.