Omnibus prik

Fra kaffemøder til blokadebøder

Omnibus bringer her et sammendrag af forløbet mellem to onsdage midt i november, hvor studenterbevægelsen ”Et andet universitet” kastede kaffegrums i maskineriet på Aarhus Universitet ved først at blokere universitetsledelsen i rektoratet på Nordre Ringgade 1 gennem seks dage. Og ved siden at forhindre op mod 200 deltageres adgang til en konference med regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser i Studenternes Hus på AU.

19 studerende bliver sigtet af politiet i forbindelse med rydningen af blokaden i Studenterens Hus onsdag 26. november. Foto: Jesper Rais
Kl. 7 om morgenen etablerer omkring 100 studerende en blokade i rektoratet på Nord Ringgade 1 i Aarhus. Foto: Anders Trærup.
Dekan Allan Flyvbjerg byder de aktionerende på kaffe på blokadens første dag. Foto: Anders Trærup.
De aktionerende har foruden egen kaffemaskine medbragt et lager af forsyninger, som står pænt stablet ved døren ind til rektoratsgangen. Foto: Anders Trærup.
Også to øvrige indgange til rektoratsgangen er blokeret af de aktionerende. Foto: Anders Trærup.
Esben Bøgh Sørensen, den ene af de to talsmænd fra "Et andet universitet," ved demonstrationen foran Studenterens Hus onsdag 26. november. Foto: Maria Randima Sørensen.

Onsdag 19. november: Dag 1

Cirka hundrede studerende fra bevægelsen ”Et andet universitet” etablerer kl. syv om morgenen en blokade, som forhindrer rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og deres sekretariat adgang til kontorerne på rektoratsgangen på Nordre Ringgade 1 i Aarhus.
”Et andet universitet” proklamerer, at blokaden vil vare, indtil undervisningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) makulerer fremdriftsreform og dimensioneringsplan.

Studenterbevægelsen gør det klart, at den har sat vand over til en fredelig aktion, og stemningen mellem universitetsledelse og aktionerende er god denne vandkolde morgen. Nogle af de studerende sidder lidt for sig selv, mens de drikker morgenkaffe på trappen i rektoratet. Andre taler sammen i mindre grupper. Men det virker som om, de fleste læser, tager noter og flittigt streger væsentlige pointer under i det, der sandsynligvis er pensum til en forestående eksamen.

Godt, de er aktive

Vicedirektør Kirsten Jensen fra universitetsledelsens sekretariat er sammen med otte af sine ansatte nogle af dem, der er forhindret i at komme ind på deres kontorer. Hvilket vicedirektøren tager fra den pragmatiske side:

”Jeg tænker, det er godt, at de studerende er aktive, selv om jeg samtidig kan stille spørgsmål ved, om de har valgt den rigtige form for aktion. Men det er da fint, at de virker til ikke at være nogle af de unge, der ikke interesserer sig en skid for andre end sig selv, for jeg antager, at de ikke aktionerer, fordi de synes, at det er synd for dem. Og hvis ellers de opfører sig ordentligt, er det vel deres demokratiske ret at lave aktioner. Og kan vi finde ud af det i dag, kan vi vel også finde ud af det i morgen.” 

Stigende pres og stress

Frederik Ingvardt Pedersen, der læser idéhistorie på 5. semester, er en af de aktionerende. Han fortæller, at der er mange grunde til, at han deltager i blokaden. Men specielt fremhæver han fremdriftsreformen, som han mener er med til at give de studerende unødigt stress:

”Jeg oplever, at den lægger et pres på os i forhold til at blive hurtigt færdige, hvor vi i stedet burde have mulighed for at fordybe os,” siger han.

Frederik Ingvardt Pedersens deltagelse skal også ses som et opgør med en passivitet, som han oplever præger mange af de studerende i dag i forhold til at engagere sig studenterpolitisk.

 ”Vi er her for at forsvare universitetet. Ja, nu er det så meget sagt, at vi repræsenterer hele universitetet. Men jeg er her i hvert fald for selv at være med til at præge det.”

Dekan med kaffe på kanden

Dekan på Health, Allan Flyvbjerg, overrasker ved at tage imod de aktionerende med åbne arme.

”Jeg gik ind med kaffe til dem i morges, og jeg har også sagt til dem, at de bare kan gå ind efter mere kaffe her på gangen,” siger dekanen. Og på et spørgsmål om, hvorfor han virker så begejstret over at blive blokeret, uddyber han:

”Jamen, det er da herligt at se, at der er blod i årerne på de studerende. Der er for få af dem, der markerer sig, så jeg synes, det er fedt at opleve, at de er engagerede.”

Blokadekaffe til en femmer

Cirka 200 studerende deltager i en demonstration på pladsen ved rektoratet om formiddagen kl. 10. Flere står i kø for at købe blokadekaffe, som Studenterhus Aarhus sælger til en femmer i dagens anledning.

Studerende Søren Mou, der er en af to talsmænd for ”Et andet universitet,” er første taler i en række, der tæller lektor Tabish Khair fra Institut for Æstetik og Kommunikation foruden repræsentanter fra Studenterrådet, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 

Hilsen fra rektor

Også prorektor Berit Eika holder en kort, spontan tale, som hun indleder med en hilsen fra rektor. 

”Jeg synes, det er godt at se de studerende engagere sig i deres uddannelse og at se dem kæmpe for, at det at uddanne sig bør handle om meget mere end at være effektiv – for kvalitet handler om meget andet end det, for eksempel handler det om evnen til engagement,” siger prorektor efterfølgende til Omnibus.

Berit Eika slår desuden fast, at universitetsledelsen ikke har planer om at ringe til Østjyllands Politi for at få de aktionerende fjernet fra rektoratet.

”De er velkomne, så længe de opfører sig så ordentligt, som det lige nu er tilfældet. Selvfølgelig er det lidt upraktisk, men vi har ingen intentioner om at tilkalde politiet.”

Fredag 21. november: Dag 3

Dagsformen er god, melder de aktionerende studerende, da Omnibus kommer forbi til en kop morgenkaffe i det besatte rektorat. Desuden melder de om fortsat støtte fra studerende, og vagtplanen, der hænger ved døren ind til rektoratsgangen, er da også overtegnet.

”Et andet universitet” annoncerer på blandt andet Twitter, at den vil udvide blokaden til at omfatte en konference onsdag 26. november med regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) i Studenternes Hus på AU. Udvalget skal på konferencen lancere sit bud på netop kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Søndag 23. november: Dag 5

Talsmand Søren Mou forklarer om baggrunden for udvidelsen af blokaden:

”Kvalitetsudvalgets sammensætning tydeliggør dets ideologiske fundering: tre direktører fra det private erhvervsliv og fire økonomer. Sammensætningen gør, at svaret på, hvad kvalitet er, er givet på forhånd – kvalitet bliver lig med erhvervsrelevans. Vi er uenige i, at erhvervsrelevans skal være målestokken for kvalitet.”

Den anden talsmand, studerende Esben Bøgh Sørensen, uddyber:

”Udvalget inkarnerer en særlig forståelse af, hvad et universitet er – en forståelse, som er blevet tendentiøs i løbet af de sidste 10-15 år: Universitetet skal gøres til en professionsskole. Det er på baggrund af de overvejelser, at vi blokerer Kvalitetsudvalgets præsentation på onsdag.”

Begge slår de fast, at ”Et andet universitet” anser Kvalitetsudvalget for illegitimt.

Kvalitetsudvalget skal ikke forhindres

Prorektor Berit Eika er ikke klar over, at de aktionerende planlægger at blokere for, at Kvalitetsudvalget kan fremlægge sin rapport. Men hun er ikke desto mindre klar i mælet, da Omnibus forelægger hende situationen. Og spørger til, hvordan universitetsledelsen stiller sig, hvis de aktionerende blokerer konferencen:

”Jeg mener helt sikkert ikke, at Kvalitetsudvalget skal forhindres i at præsentere sin rapport. Vi har valgt at samarbejde med de aktionerende. Og lige nu opholder vi os i midlertidige kontorer, hvilket selvfølgelig ikke er en holdbar situation, da både ledelse og medarbejdere i sekretariatet har ret – og pligt – til at udføre vores arbejde. Men vi har valgt den tilgang, fordi vi som udgangspunkt ikke ønsker en konfrontation med studerende, der ønsker at give deres holdninger til kende. Jeg tror og håber, at de viser sig den tillid værdige.”

Mandag 24. november: Dag 5

Universitetsledelsen indleder en ny uge med fortsat blokade med at sende et åbent brev til de aktionerende.

”Blokaden ønsker vi nu ophævet,” skriver prorektor Berit Eika på vegne af ledelsen, og videre skriver hun blandt andet:

”Blokaden skyldes, så vidt vi er orienteret, at I er utilfredse med flere politisk vedtagne reformer såsom fremdriftsreformen og dimensioneringsmodellen. Der er tale om politiske beslutninger, som de berørte medarbejdere på Aarhus Universitet ikke har haft indflydelse på, og de er derfor uforskyldte blevet en del af denne blokade.”

Opretholder blokaden

Talsmand Esben Bøgh Sørensen fastslår, at universitetsledelsens åbne brev ikke vil få betydning for de aktionerendes indstilling: 

”Vi opretholder selvfølgelig blokaden, som vi har meldt ud fra begyndelsen.”

De studerende forfatter under et stormøde om aftenen et svar på ledelsens åbne brev, som de vil sende den følgende dag.

Tirsdag 25. november: Dag 6

De studerende når dog ikke at få sendt deres brev til ledelsen. Kl. 4.30 vækker Østjyllands Politi de omkring 10 sovende blokadevagter og rydder blokaden i rektoratet.

Ingen bliver anholdt. Og ingen får bøder.

”Der har ikke været nogen anledning til konfrontationer med politiet. Det er vi selvfølgelig glade for,” siger Esben Bøgh Sørensen. Derimod er de aktionerende studerende vrede over, at politiet rydder blokaden, inden de har nået at svare universitetsledelsen.

Universitetsledelsen er ikke udenforstående

Omnibus bringer det åbne brev, hvor de studerende blandt andet skriver:

”Vi blokerer i protest mod fremdriftsreformen og mod de såkaldte dimensioneringsplaner. Vi blokerer, fordi universitetet, som et sted for forskning, uddannelse og kritisk tænkning, er ved at blive tvangsmæssigt afviklet til fordel for en professionsskole.

Vi er altså helt klar over, at vi protesterer mod politiske beslutninger taget på Christiansborg. Vi er enige i, at det sidste ansvar ligger hos ministeren. Men vi er nødt til at slå fast, at vi bestemt ikke anser rektoratet og universitetsledelsen på Aarhus Universitet for at være udenforstående.

Vi mener, at jeres accept og implementering af fremdriftsreform og kompromisforslag i forhold til dimensioneringsplanerne er helt uacceptable. Når I gennemfører ministerens dårlige beslutninger, gør I jer til medansvarlige for dem.”

Støtte fra 39 ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende på Arts har en side på Facebook, hvor en støtteerklæring til de aktionerende om eftermiddagen bliver lagt ud sammen med en opfordring til at sætte sin underskrift på den.

At universitetsledelsen har fået politiet til at fjerne de demonstrerende, er dråben, der får kaffekoppen til at flyde over for mange af de ph.d.-studerende, som i det skjulte måske hele tiden har sympatiseret med de aktionerendes protester mod den førte uddannelsespolitik.

Da fristen for at sætte sin underskrift er udløbet, har 39 ph.d.-studerende på lidt over tre timer sat deres underskrift på støtteerklæringen, som gruppen bliver enige om at sende til Omnibus.

”AU’s ledelse havde proklameret at bakke op om blokaden og at stå fælles i kampen mod reformerne, så længe blokørerne opførte sig ordentligt. På den baggrund beklager vi på det kraftigste AU-ledelsens beslutning om at indsætte politiet mod blokørerne og få dem fjernet i ly af nattens mulm og mørke i stedet for at kæmpe en fælles kamp for universitetet,” skriver gruppen af ph.d.-studerende.

Bak op om kravene

En af underskriverne, ph.d.-studerende Nicolai von Eggers fra Institut for Kultur og Samfund, fortæller om baggrunden for initiativet:

”Vi har ønsket at støtte de aktionerende i deres krav og det, de står for i forhold til et andet universitet. Jeg vil gerne understrege, at formålet med støtteerklæringen er at opfordre studerende, ph.d.-studerende og ansatte til at bakke op om en fælles kamp for universitetet og de krav, som ”Et andet universitet” har fremsat.”

Onsdag 26. november: Dag 7

Omkring 150 demonstrerende studerende samles kl. 11 for at blokere for indgangene til Stakladen i Studenternes Hus – og dermed hindre op mod 200 deltageres adgang til konferencen med Kvalitetsudvalget, hvor udvalget skal præsentere sin anden rapport om netop kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Politiet skrider to timer efter, at deltagerne kl. 11.45 skulle have haft en let frokost som optakt til konferencen, til handling. Og blokaden er ophævet kl. 13.43. 19 studerende bliver i den forbindelse bortvist fra bygningen med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 264 hængende over hovedet. De er sigtede for ikke at forlade et område, selv om de er blevet bedt om det af universitetsledelsen. Ingen af de to talsmænd er at se, da politiet går i aktion, og de er ikke blandt de sigtede studerende.

En lille pris at betale

Omnibus taler efterfølgende med flere af de studerende, som bliver sigtet, og alle giver de udtryk for, at en bøde er en lille pris at betale for en oplevelse af sammenhold blandt studerende.

”Jeg er gået ind i det for måske endelig at få en chance for at blive hørt som helt almindelig studerende. Og besluttede at blive ved til det sidste, når jeg nu endelig oplevede et sammenhold blandt os studerende,” fortæller Signe Mortensen, der studerer nordisk sprog og litteratur.

”Og da jeg ikke er så langt i mit studie, tænkte jeg også, at det var bedre, at jeg fik pletten på straffeattesten fremfor nogle af mine medstuderende, der er længere fremme i deres forløb.” 

Signe Mortensen hentyder til, at en plet på straffeattesten kan viskes ud igen efter nogle år afhængig af alvoren i forseelsen.


Fakta: Dagene efter blokaderne

Torsdag 27. november

Universitetsledelsen bliver fra flere sider mødt med kraftig kritik for ikke at trække anmeldelsen mod de 19 studerende tilbage. Studenterrådet ved AU og Danske Studerendes Fællesråd er blandt andet ude med en fordømmelse. Og langt over hundrede protesterer mod universitetsledelsen på AU’s officielle side på Facebook.

Fredag 28. november

Universitetsledelsen trækker anmeldelsen mod de 19 sigtede studerende tilbage.


Et andet universitet

”Et andet universitet” har sit afsæt på Københavns Universitet. Om sig selv skriver studenterbevægelsen på Facebook: ”Vi udfordrer den dominerende måde at tænke og tale om universitetet på i dag og fremsætter nye idealer.”

Bevægelsen fremfører også sine synspunkter på: etandetuniversitet.blogspot.dk


Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Regeringen har nedsat udvalget, der har i opdrag at komme med anbefalinger til, hvordan kvalitet og relevans kan styrkes på de videregående uddannelser.

Udvalget udgav sin første rapport med titlen ”Nye veje – fremtidens videregående uddannelsessystem” i april og sin anden rapport med titlen ”Høje mål – fremragende undervisning i de videregående uddannelser” i november.

Kvalitetsudvalgets arbejde afsluttes med en samlet rapport inden nytår.


§ 264, stk. 1, nr. 2

Med bøde eller fængsel indtil seks måneder straffes den, som uberettiget undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.


Fakta: Politiet på Aarhus Universitet 1971

Universitetshistoriker Palle Lykke fra AU Universitetshistorie har været en tur i arkiverne for at beskrive tidligere studenteraktioner på Aarhus Universitet.