KLUMME: Det Lærde Selskab – hemmelig klub, debatforening eller the deep university?

De kalder sig Det Lærde Selskab og mødes en gang om måneden på Aarhus Universitet. Men hvem er de – og er de egentlig godt selskab? Ja, forsikrer Peter Bakker, der selv er medlem af den eksklusive klub. Faktisk så godt og dynamisk et selskab, at medlemmerne dyrker deres medlemskab også som emeriti. Derfor er der brug for at få tilført nyt, friskt, men dog stadig velmeriteret forskerblod til det tværvidenskabelige netværk.

Det Lærde Selskabs bomærke er skabt af kunstneren Mogens Zieler i øvrigt i samråd med universitetets første kvindelige professor Else Kai Sass. Photo: Aarhus Universitetshistorie
Peter Bakker er lektor i lingvistik ved Aarhus Universitet. Photo: Ib Sørensen

En gang om måneden mødes en gruppe lærde kvinder og mænd i et lokale på Aarhus Universitet. De kommer for at lytte til en anden lærd person, og de diskuterer ivrigt aftenens foredrag i en hel time.

Det er Det Lærde Selskabs medlemmer, der samles. Forskere med tilknytning til Aarhus Universitet, som mødes på tværs af fakulteterne i en uformel setting med et par stykker smørrebrød og et glas vin i pausen. Det er ikke et hemmeligt selskab, der er en offentlig hjemmeside. Alligevel møder jeg regelmæssigt fastansatte ved AU, der ikke har den fjerneste anelse om eksistensen af denne eksklusive klub.

Selskabet blev oprettet i 1945, lige efter Anden Verdenskrig.

Historisk og fremsynet selskab

Den sidste tirsdag i hver måned mødes medlemmerne om temaer, som er oppe i tiden. Et par tidligere eksempler, som illustrerer fremsynetheden:

1949: Den videnskabelige produktions retsbeskyttelse
1959: Elektron-’hjerner’ og deres betydning for videnskaben
1961: Hospitalsinfektioner

Af nyere dato holdt Selskabet for eksempel foredrag om biodiversitet og Kinas geopolitiske ambitioner, igen begge emner af betydelig aktualitet og interesse, også langt uden for kredsen af eksperter.

En gang om året tager medlemmerne på sommerudflugt, hvor en af kollegerne er ekspert. Måske en geologitur gennem Aarhus midtby, en rundgang mellem byens trossamfund eller besøg på et museum. Så lærer man eksempelvis, at der findes et trossamfund med kun to medlemmer i behold, og at der er et fodaftryk af en dinosaur på Bispetorvet.

Nu også for adjunkter

Og der er nu en ny tradition under opbygning. Sidste år gennemførte Det Lærde Selskab for første gang en Adjunkt-Aften, hvor tre adjunkter fra forskellige fakulteter holdt et kortere foredrag under det fælles tema ’Evolution’, efterfulgt af den traditionelle dybtgående diskussion. På denne første aften var der sågar en rapper som special guest; Fætter Anders, der ikke kun rappede en sang om evolution, men også til sidst leverede et improviseret rap-sumé af alle foredrag! Også de gråhårede morede sig kosteligt over de unges stil.  

Den næste Adjunkt-Aften ved Det Lærde Selskab finder sted den 19. marts 2024, hvor alle adjunkter fra AU ekstraordinært også bliver inviteret til at deltage som tilhørere. Temaet denne gang er ’Tid’ med en geolog, en hjerneforsker og en historiker.

Nye forstærkninger

Hvordan bliver man så medlem af Det Lærde Selskab? Selskabets statutter foreskriver lidt formalistisk, at ”velmeriterede forskere med tilknytning til Aarhus Universitet” kan indstilles og eventuelt optages ved den årlige generalforsamling i november. Kvalifikationskravet tolkes i vore dage elastisk som ”lektor, professor eller lignende anciennitet”. Da medlemmerne dyrker deres medlemskab i fulde drag også som emeriti, hvilket har konsekvenser for gennemsnitsalderen, er der derfor brug for nye og yngre fastansatte til at forstærke medlemsskaren.

Så derfor denne opfordring: Hvis du kunne tænke dig at nyde en aften om måneden i en afslappet, men fagligt dynamisk og tværvidenskabelig atmosfære, så hold dig ikke tilbage. Nok er vi lærde, men vi er også tilgængelige

Hos Aarhus Universitetshistorie kan man læse mere om Det Lærde Selskab.

Korrekturlæst af Charlotte Boel