Omnibus prik

Uddannelses- og Forskningsministeriet godkender AU's dyrlægeuddannelse i Viborg

På AU’s campus i Viborg har man siden sidste år gjort klar til at kunne tage imod de første dyrlægestuderende nogensinde på Aarhus Universitet. Dog betød uvished om økonomi og lovgivning, at optaget på uddannelserne blev udskudt fra 2023 til 2024. Nu har Uddannelses- og Forskningsministeriet officielt godkendt, at Aarhus Universitet kan uddanne dyrlæger fra 2024.

Foto: Lise Balsby

Lige nu er det kun muligt at uddanne sig til dyrlæge på Københavns Universitet. Men det ændrer sig i 2024, hvor Aarhus Universitet åbner for optag på en helt ny dyrlægeuddannelse ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på AU’s campus i Viborg, hvilket er blevet muligt som led i udflytningsreformen. 

Først var planen, at dyrlægeuddannelsen allerede skulle åbne for optag af nye studerende i 2023, men en udmelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at driftstilskuddet først kunne udmøntes i 2024, udskød de planer. Derudover opstod der problemer med de økonomiske rammer, der ikke rakte til at oprette et dyrehospital på campus, som ifølge daværende lovgivning var eneste mulighed for at kvalitetssikre de studerendes kliniske træning.

Men nu er de endelige formalia på plads, efter det i en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgår, at AU’s nye uddannelse i veterinærvidenskab i Viborg er blevet godkendt. Uddannelsen er en af flere uddannelser på landets universiteter, som ifølge Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) – der laver den faglige vurdering – lever op til de faglige krav.

Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Technical Sciences, var da heller ikke i tvivl om, at godkendelsen ville komme i hus, siger han i en AU-nyhed.

”Men det er selvfølgelig dejligt endelig at have fået det officielle stempel af ministeriet. Vi er allerede i fuld gang med at udvikle de tre nye uddannelser, som skal placeres i AU Viborg, og nu kan vi bare glæde os over, at dyrlægeuddannelsen er endnu et skridt tættere på mål”, siger han. 

Ud over dyrlægeuddannelsen kommer AU’s campus i Viborg også til at udbyde uddannelserne ’Plant and Food Science’ og ’Animal Science’.