Ditte Marie Thomsen: ”Vi skal modarbejde den usunde konkurrence- og performancekultur”

De studerende skal til stemmeurnerne. Spidskandidaterne til de to pladser i AU’s bestyrelse svarer på, hvorfor de stiller op, hvorfor du skal stemme på dem, og hvad, de vil ændre, hvis de bliver valgt. Her møder du Ditte Marie Thomsen fra Studenterrådet.

Ditte Marie Thomsen vil sætte fokus på læringsmiljøet på AU og modarbejde det, hun kalder den usunde konkurrence- og performancekultur. Foto: Ida Marie Jensen.

Studenterrådets fire mærkesager

  • De bedste beslutninger træffes lokalt
  • Styrkelse af studie- og læringsmiljø
  • Større fokus på forskningsbaseret undervisning
  • Digitalisering som styrker uddannelseskvalitet

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

”Fordi det er vigtigt, at vi har nogle studerende, der tager deres ansvar seriøst i bestyrelsen og forbereder sig ordentligt – og det gør jeg. Den demokratiske struktur, vi har på universitetet, er ret unik, og den skal vi som studerende udnytte. Vi er den største gruppe på universitetet, og derfor er det vigtigt, at vi som studerende har en stemme i bestyrelsen, så vi kan fortælle om den hverdag, vi oplever i studiemiljøerne. Det kan jeg, hvis jeg bliver valgt ind.”

Hvorfor skal man sætte sit kryds ud for dit navn?

”Jeg har en del erfaring i at repræsentere mine medstuderende. Som forkvinde for Artsrådet er jeg for eksempel vant til at tale mine medstuderedes sag over for fakultetsledelsen, også selvom jeg ikke læser det samme som dem. Derudover læser jeg uddannelsesvidenskab, så jeg har en faglig ballast og en personlig interesse for uddannelsesverdenen. Jeg kender til styringsmekanismerne, politiske uddannelsesreformer gennem tiden, uddannelsespolitisk historie, og det tror jeg er et godt grundlag at have. Og selvom jeg ikke har siddet i bestyrelsen før, har jeg i Studenterrådet også været med til at komme med input til vores repræsentanter, så jeg er vant til at tage stilling til og diskutere bestyrelsesarbejdet på AU.”

Hvad er for dig den vigtigste sag, som du vil – og rent faktisk kan – fremme i bestyrelsen? Uddyb gerne, hvordan du vil gøre det.

”Vi skal styrke studie- og læringsmiljøet. Det handler om, at der skal være nogle ordentlige fysiske faciliteter som gode grupperum og arbejdspladser for studerende, men også om, at vi skal modarbejde den usunde konkurrence- og performancekultur. Bestyrelsen skal sende et signal om, at vi skal have et godt miljø, hvor studerende støtter hinanden og ser hinanden som medspillere frem for konkurrenter.”

”Derudover er det er vigtigt, at bestyrelsen ikke detailstyrer og dikterer, hvilke tiltag der skal laves på det enkelte studie. Bestyrelsen skal i stedet skabe rammerne, for eksempel ved at sætte flere midler af, som gør det muligt for de enkelte studier lokalt at styrke læringsmiljøet. Om der skal være et grupperum på molekylærbiologi, skal vi ikke bestemme i bestyrelsen, men vi skal sikre, at midlerne er til det, hvis det er dét, det lokale studienævn ønsker.”

 

Læs om de fem andre opstillede kandidater her:

 

Studenterrådets fire mærkesager

  • De bedste beslutninger træffes lokalt
  • Styrkelse af studie- og læringsmiljø
  • Større fokus på forskningsbaseret undervisning
  • Digitalisering som styrker uddannelseskvalitet