Omnibus prik

Mikael Brorson: Der skal rettes op på masseuniversitetets tilstrømning af studerende med dårligere evner

De studerende skal til stemmeurnerne. Spidskandidaterne til de to pladser i AU’s bestyrelse svarer på, hvorfor de stiller op, hvorfor du skal stemme på dem, og hvad, de vil ændre, hvis de bliver valgt. Her møder du Mikael Brorson fra Konservative Studenter.

Mikael Brorson mener, at de danske universiteter er i krise: Fagligheden falder, de studerendes frihed forsvinder, og universitetets formål bliver vendt på hovedet. Han vil blandt andet løse det med et minimumskaraktergennemsnit som optagelseskrav på alle studier. Foto: Ida Marie Jensen.

Konservative Studenters tre mærkesager

  • Højere faglighed – færre skal optages på universitetet
  • Parkeringspladserne tilbage til de studerende
  • Anonymisering af dispensationsansøgninger

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

”Jeg stiller op, fordi jeg dybest set mener, at universiteterne i Danmark og dermed også Aarhus Universitet befinder sig i en krise. AU er ved at gå fra at være et universitet til at blive et forlænget gymnasium. Heldigvis har vi som studerende en unik mulighed for at være med til at bestemme, hvor universitetet skal hen, blandt andet gennem bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne være med til at rette op på problemerne, og jeg vil nærmest sige, at det er en pligt at prøve at gøre noget ved det.”

Hvorfor skal man sætte sit kryds ud for dit navn?

”Det skal man, fordi jeg vil vende skuden på de tre områder, hvor universitetet er på en skæv kurs: Fagligheden falder, friheden bliver begrænset, og universitetets formål er blevet vendt om. Masseuniversitetets store tilstrømning af studerende med færre forudsætninger og dårligere evner for at læse har givet et fald i fagligheden. Det skal vi rette op på. Samtidig har universitetets økonomiske rammer sat de studerende i en spændetrøje. Det er praktisk talt umuligt at få lov til at bruge længere tid på sit studie, hvis der er et felt, man gerne vil fordybe sig i. For man skal nå at tage et bestemt ECTS-tal hvert år, og hvis de studerende ikke gør det, får universitetet bøder. Det går også ud over universitetets oprindelige formål, som for mig at se er, at studerende og forskere skal søge efter sandhed gennem studier. Det er der ikke længere plads til, fordi de studerende skal tilpasse sig universitetets rigide rammer, i stedet for at rammerne understøtter de studerendes studier.”

Hvad er for dig den vigtigste sag, som du vil – og rent faktisk kan – fremme i bestyrelsen? Uddyb gerne, hvordan du vil gøre det.

”Der er jo mange af de ting, jeg har nævnt, som vi ikke selv kan påvirke på AU. Men i bestyrelsen vil jeg forsøge at øge fagligheden og friheden. På alle fakulteter skal man have et minimums-karaktergennemsnit, for at de studerende kan blive optaget. Institutterne skal selv have indflydelse på, hvilke krav det skal være, for eksempel giver det måske mening på Økonomi at sige, at man skal have 10 i matematik, og på Litteraturhistorie, at man skal have 10 i dansk. Det skal besluttes lokalt, men bestyrelsen skal sætte rammerne for det.”

”I forhold til friheden er det store problem, at AU får bøder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis de studerende ikke kommer hurtigt nok igennem. Men AU har mig bekendt et stort overskud (68 mio. kr., red.), så jeg er åben for at se på, om vi kan tage imod nogle af bøderne og til gengæld lade de studerende bruge lidt mere tid på at komme igennem studiet. Den ekstra tid, man ville få, skal selvfølgelig ikke bruges på at gå i biografen, men til at fordybe sig, og derfor skal den også gå hånd i hånd med højere faglige krav. Det kunne for eksempel være, at pensum skal øges.”

 

Læs om de fem andre opstillede kandidater her:

 

Konservative Studenters tre mærkesager

  • Højere faglighed – færre skal optages på universitetet
  • Parkeringspladserne tilbage til de studerende
  • Anonymisering af dispensationsansøgninger