Sebastian Algren Fuhlendorff Thomassen: Frit Forum kan gøre det bedre end Studenterrådet

De studerende skal til stemmeurnerne. Spidskandidaterne til de to pladser i AU’s bestyrelse svarer på, hvorfor de stiller op, hvorfor du skal stemme på dem, og hvad, de vil ændre, hvis de bliver valgt. Her møder du Sebastian Algren Fuhlendorff Thomassen fra Frit Forum Århus.

Frit Forum Århus' mærkesager

  • Retfærdigt optag
  • Demokrati på AU
  • Fokus på de stressede studerende.
  • Inspirationsfyldte lokaler
  • Fjern Qvickly på bacheloren

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

”Det gør jeg først og fremmest, fordi jeg synes, at de studerende fortjener en handlestærk og solidarisk repræsentant i bestyrelsen. De sidste mange år har der været en stigning i studerende med psykiske udfordringer. Den problemstilling mener jeg ikke er blevet taget seriøst nok. Trivselsundersøgelserne fra AU viser med al tydelighed, at de studerende får det ringere og ringere og føler sig mere og mere pressede psykisk.”

”Studenterrådet har tidligere tilkendegivet, at de vil lave om på det. Men uagtet intentionerne er der ikke sket noget i den tid, de har haft posterne i bestyrelsen. Tallene taler deres ret tydelige sprog. Når en hel årgang konsekvent bliver mere og mere stresset, og når det at gå på universitetet ikke længere er forbundet med at blive klogere og have det godt, men at blive mere og mere stresset, så ved jeg, at nogen ikke har gjort deres job godt nok.”

Kan du være sikker på, at tallene ville have set bedre ud, hvis Studenterrådets repræsentanter ikke havde siddet i bestyrelsen? (AU-undersøgelsen ’Studiemiljø 2017’ viser, at andelen af studerende, der næsten altid eller ofte oplever stærke stresssymptomer i deres studieliv, er steget fra 11 % i 2011 til 20 % i 2017, red.). 

”De har siddet på posterne gennem mange år og har derfor haft ro og stabilitet til at gøre noget ved problemerne. Derfor synes jeg, det er besynderligt, at man ikke har kunnet se nogen forbedring. Jeg er sikker på, at de er kommet med en masse fine løsningsforslag til forbedringer, men det har bare ikke hjulpet. Det tyder for mig på, at der er brug for politisk forandring. I Frit Forum mener vi, at vi kan skabe trivsel for de studerende og finde initiativer, der løser problemet.”

Du kommer med en ret kras kritik af Studenterrådets repræsentanter i bestyrelsen. Har I selv nogle flere konkrete forslag til, hvad man kan gøre for at løse problemet med studiestress?

”Vi vil prøve at identificere, hvor stressen bliver opbygget. Når man har fundet ud af, hvor på kæden der er et brud, bliver det nemmere at se, hvad man kan gøre. Når vi har identificeret problemet, vil vi forsøge at finde et kompromis med resten af bestyrelsen om, hvordan det kan løses. Min kritik går jo på, at Studenterrådet har haft mange år til at gøre noget ved det. Vi tror på, at politisk forandring og nye øjne på det kan skubbe det i en ny retning.”

Hvorfor skal man sætte sit kryds ud for dit navn?

”Man skal stemme på mig og Frit Forum, fordi vi kan skabe politisk forandring på universitetet. De studerende fortjener at vide, hvor dem, de sætter kryds ved, står politisk. Man kan ikke få ud af Studenterrådet, hvor de står, men i Frit Forum siger vi helt tydeligt, at vi bygger på et socialdemokratisk grundlag. Det betyder ikke, at vi er Socialdemokratiet, men at vi altid står på et grundlag, der siger, at vi arbejder for social mobilitet, for at sikre kvalitet, og at vi har en pragmatisk tilgang til politik: I modsætning til Studenterrådet sætter vi os ikke per automatik imod, hver gang der bliver foreslået at skære i optaget på universitetet. Hvis vi skal sikre kvaliteten og sikre de studerende job efter uddannelse, skal vi uddanne færre akademikere, for i fremtiden vil masser af akademikere stå uden arbejde.”

Hvad er for dig den vigtigste sag, som du vil – og rent faktisk kan – fremme i bestyrelsen? Uddyb gerne, hvordan du vil gøre det.

”Det vigtigste for mig er at sikre god trivsel på universitetet, og at de studerende skal have den allerhøjeste kvalitetsundervisning. Jeg synes ikke, man kan adskille de to ting. Kvalitet uden trivsel er ikke godt, og trivsel uden kvalitet er ikke godt. Skuden skal vendes, i forhold til at de studerende får det værre og værre. Psykisk sårbarhed, angst, stress og depression skal ikke være hverdagskost for studerende, for det er i hvert fald slet ikke fundamentet for at sikre kvalitet.”

”Det vil jeg gøre ved først og fremmest at dykke ned i de undersøgelser, der kommer om trivsel, og ved at gå mere i dialog med dem, der er tæt på de studerende til daglig. Det er for eksempel studievejledere og studenterpræster.”

Ved du, om dialog er noget, Studenterrådet allerede har prøvet i bestyrelsen?

 

Det kan jeg jo ikke vide, men det håber jeg da.

 

Læs om de fem andre opstillede kandidater her:

 

Frit Forum Århus' mærkesager

  • Retfærdigt optag
  • Demokrati på AU
  • Fokus på de stressede studerende
  • Inspirationsfyldte lokaler
  • Fjern Qvickly på bacheloren