Forståelsen er et større problem end afstanden

Ekspertgruppen har spurgt medarbejdere på AU’s forskellige lokaliteter rundt om i landet, om de oplever særlige problemer knyttet til den geografiske placering adskilt fra den øvrige del af universitetet.

Foto: Anders Trærup

Hvad har I fået af svar?

”Jeg kan sammenfatte det på den måde, at geografi betyder selvfølgelig noget i forhold til, hvor tæt man er på 8000 Aarhus C, men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste for dem, der arbejder på andre lokaliteter. Vi hører klart fra alle dem, vi har talt med, at manglende forståelse for det, man laver – hvis man laver noget andet end klassiske universitetsaktiviteter – er et større problem”.

Hvad peger de på i den forbindelse?

”Det er det med de standardiserede administrative løsninger, hvor de ikke føler, at der er taget hensyn til dem – at der ikke er plads til deres behov i tilstrækkeligt omfang i den administrative struktur. Samtidig gør strukturen det svært for dem at få lavet de tilpasninger, der er nødvendige for dem. Så det er klart, at spørgsmålet om nærhed får en anden dimension, når det også handler om geografi.”

Har I været inde på de forskellige vilkår for klassiske forskere og forskere fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner?

”Vi har oplevet problemstillingen på den måde, at nogen føler sig klemt, fordi de er kommet ind i et system med en stillingsstruktur, hvor man forskningsmæssigt skal kvalificere sig – og det kan være svært, hvis dagligdagen er, at du skal levere forskningsbaseret myndighedsrådgivning og myndighedsbetjening. Og det gør det ikke lettere for dem, der er i den situation, at de er kommet ind i systemet på et tidspunkt med faldende basismidler – og hvor flere og flere bevillinger skal søges i stigende konkurrence.”


Læs ekspertgruppens hovedrapport og delrapporter (link til medarbejdere.au.dk)