Omnibus prik

Institutledere savner tid til faglig ledelse

Institutledernes manglende tid til faglig ledelse er et af deres største problemer, fortæller professor Torben M. Andersen.

Foto: Anders Trærup

”Vi har interviewet alle institutledere, og målsætningen om, at de primært skal arbejde med faglig ledelse, holder ikke i praksis. Det er ikke deres virkelighed. Det administrative tager det meste af deres tid. Omvendt er det vigtigt for dem at have den faglige legitimitet i miljøerne i forhold til at agere, som de nu skal i de sammenhænge. Mange institutledere føler også, at de kommer i klemme, fordi deres medarbejdere oplever, at nogle administrative løsninger ikke er de rigtige – og samtidig er det ikke institutlederen, der egentlig beslutter det. Så der er klare spændinger på det felt.”

Hvad peger de selv på kunne være en løsning på problemet?

”Ja, det er måske også en ting, som ikke har været tænkt helt igennem i forbindelse med reorganiseringen: Hvad er institutlederens rolle på relativt store institutter? De mener med faglig ledelse selvfølgelig ikke, at de skal drive et specifikt forskningsprojekt, men mere at de får muligheden for at udstikke nogle faglige rammer, som giver deres medarbejdere mulighed for at blomstre.”

Hvorfor kan de ikke det i dag?

”Der er det gennemgående svar, at det når de aldrig til. Jeg skal lige understrege, at det her hænger tæt sammen med, hvor påvirket man har været på institutterne af reorganiseringen, for der er stadigvæk stor forskel på størrelsen af institutterne.”


Læs ekspertgruppens hovedrapport og delrapporter (link til medarbejdere.au.dk)