”Vi har ikke opdaget noget, som ingen andre har opdaget”

Ekspertgruppen har skullet tage stilling til, om den organisation og den administration, ledelsen har opbygget, understøtter målene med den faglige udviklingsproces.

Foto: Anders Trærup

Hvor er problemerne størst?

”Vi siger universitetet, fordi vi forudsætter, at det er en homogen størrelse, men der har det været en fantastisk oplevelse for ekspertgruppen at få mulighed for at forstå, hvor stor spændvidden er på AU. Jeg begynder med at sige det, fordi svaret på dit spørgsmål er kompliceret, da vi står i forskellige situationer, alt efter om vi beskæftiger os med undervisning, forskning eller forskningsbaseret myndighedsbetjening og myndighedsrådgivning. Og når vi har en situation med de her forskelligheder – sammenholdt med et ønske om en standardisering af 90 procent af ydelserne fra administrationen, sådan som det er udtrykt i forbindelse med den faglige udviklingsproces – er det en væsentlig del af hele problemkomplekset.”

Hvordan er det mere konkret kommet til udtryk i ekspertgruppens analyse?

”Jeg kan sige det sådan, at de forskelligheder peger på, at der er nogle ting omkring organiseringen af det administrative, der ikke er helt hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte kerneaktiviteterne. Og det var selvfølgelig målsætningen i forbindelse med den faglige udviklingsproces, men der kan vi altså se, at der er nogle problemer.”

Hvad er det for problemer?

”De videnskabelige medarbejdere peger på, at de ikke ved, hvem de skal henvende sig til i systemet. Og de er ikke sikre på, at de administrative medarbejdere forstår deres virkelighed. Omvendt oplever mange af de administrative medarbejdere, at deres arbejde ikke bliver værdsat nok af den øvrige organisation.”

Meget af det, du siger her, kan man også læse i APV’en.

”Ja, det kan man, og jeg tror ikke, at vi på den måde har opdaget noget, som ingen andre har opdaget. Men forhåbentlig vil man, når man ser vores rapport, sige, at vi har været i stand til at bringe overblik over problemerne. Og tænkt dem ind i forhold til, hvad det er i organiseringen, der skaber problemerne. Dermed begynder man også at nærme sig nogle ting, som man kunne overveje at lave om.”


Læs ekspertgruppens hovedrapport og delrapporter (link til medarbejdere.au.dk)