Frygter opsigelser fra flere administrative medarbejdere

Claus Palle, der er fællestillidsrepræsentant for alle AC’ere i den centrale administration og administrative AC’ere på centrene, frygter, at mange flere administrative medarbejdere – end det allerede er tilfældet – vil sige op som følge af de stadige forandringer i administrationen på AU.

Foto: Anders Trærup

»Mange medarbejdere er forsvundet af sig selv efter fyringsrunden. De siger: »Jeg skrider, for her har jeg ikke lyst til at være længere!« hvilket ikke mindst har været tilfældet i AU IT. Og det er noget, man kan mærke i det vicedirektørområde, da der ikke bliver ansat nye i stillingerne, fordi man ønsker at få den fulde besparelse.

Selvfølgelig medfører al forandring en belastning for medarbejdere. Men det er til at overkomme, hvis man får mulighed for at finde sig til rette i nye sammenhænge. Men hvis forandringer bare fortsætter i det uendelige, er det klart, at mange vil søge andre græsgange, hvor de har mulighed for at have fokus på det faglige. I stedet for hele tiden at blive flyttet rundt og rundt i en organisation. For det sidste slider i længden. Og jeg ved, at der er mange sygefraværssamtaler lige for tiden. Vi er selvfølgelig ved at være i influenzasæsonen, men når vi taler om sygefraværssamtaler, taler vi om længerevarende fravær fra arbejdspladsen.

Man må erkende, at det næsten altid har noget brutalt over sig, når en ledelse laver store strategiske ændringer i en organisation. Men en ledelse kan gøre meget i den forbindelse ved at inddrage medarbejderne – og deres repræsentanter – i processen. Og her tænker jeg på alle grupper af medarbejdere.

Og det gælder ikke mindst i forhold til at skabe klarhed over, hvem der træffer beslutninger – og klarhed over konsekvenserne af dem. Så VIP’er for eksempel ikke får den opfattelse, at det er os i administrationen, der ikke kan finde ud af tingene – og kalder os idioter og det, der er værre – når forklaringen måske er den, at ledelsen ikke har villet afsætte de fornødne midler til at få løst et problem.«


”Man skal undgå, at medarbejdere bliver udflyttet og kommer til at sidde på sin egen øde ø med en specialistfunktion. Erfaringerne fra de seneste 3 år med front offices viser, at sparring med fagfæller giver afgørende faglige resultater samt betydelig højere arbejdsglæde og motivation."

Uddrag fra høringssvar fra repræsentanter for ASUs B-side

Høringssvaret fra ASUs B-side (Administrationens Samarbejdsudvalg)