Hvad nu IUP? Institut vs. school

VIP’erne på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) glæder sig over udsigten til styrket autonomi i forlængelse af universitetsledelsens opfølgning på problemanalysen. Men med friheden følger også spørgsmålet om, hvordan IUP fremover skal profilere sig – og ikke mindst, hvad et muligt nyt navn skal signalere til omverdenen.

Foto: Jesper Rais
FAKTA: Institutleder på IUP Hanne Løngreen meddelte den 9. oktober, at hun fratræder sin stilling. Hun skal i stedet være institutleder for Institut for Kommunikation, Virksomhedsstudier og Informationsteknologier på Roskilde Universitet, hvor hun tiltræder 1. december. Konstitueret dekan på Arts Johnny Laursen beklager Hanne Løngreens afgang. Dekanen meddeler samtidig, at det nu vil være nødvendigt at konstituere en institutleder for en overgangsperiode, mens Arts færdiggør den interne dialog om sin fremtidige organisering. "Når denne proces er afsluttet, vil stillingen som institutleder blive slået op,” siger han til AU kommunikation.

”Mulighederne for at understøtte IUP’s særlige faglige og organisatoriske behov indenfor fakultetet og for at styrke instituttets eksterne profilering skal udredes og så vidt muligt tilgodeses.” Sådan skrev universitetsledelsen i sit ”Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen,” der blev fremlagt af rektor den 15. august.  

Og ledelsens imødekommenhed overfor de IUP-ansattes ønske om mere fleksibel intern organisering er blevet varmt modtaget.

”Det åbner op for, at vi igen kan forholde os strategisk til os selv og vores omgivelser. Det er det, man oplever har været umuligt siden 2010. At forholde sig til, hvem vi er, og hvad vi vil i forhold til vores rolle i både dansk og international pædagogisk forskning,” siger lektor Hanne Knudsen med henvisning til de sidste tre års ledelsesstil, som har givet nogle institutter problemer med at fastholde deres forskelligheder.  

Hanne Knudsen udtaler sig på vegne af VIP’erne på IUP, som hun repræsenterer i den arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret skal bistå Arts-ledelsen med at gå institutstrukturen på hele fakultetet efter i sømmene.  

Institut eller skole

Arts-ledelsen fremlægger efter planen sine beslutningsforslag den 21. oktober, blandt andet på baggrund af høringssvar fra IUP-VIP’erne.      

”Vi er enige om, at IUP har brug for at kunne tegne en mere klar profil,” siger Hanne Knudsen.  

Til gengæld vækker den nu åbnede diskussion om IUP’s fremtidige profil modstridende følelser blandt VIP’erne. Det gælder også spørgsmålet om instituttets navn, forklarer hun. 

”Hvad man fremover skal signalere med navnet, og hvorvidt det er bedst at hedde institut eller school, er en diskussion, vi nu får mulighed for at tage”.

Vigtigt at signalere international grundforskning

Lektor Karen Valentin, som leder forskningsprogrammet EPOKE, går ikke ind for en school-løsning. Hun mener, det er vigtigt at signalere grundforskning og universitet, både når det kommer til akademiske samarbejdspartnere, og når der skal søges forskningsmidler.

”Hvis vi vil udvikle det pædagogiske forskningsfelt, så har vi brug for at komme langt ud over den danske folkeskole og Danmarks grænser. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, vi også skal have en professionsorientering og myndighedsbetjening. Men det er meget uheldigt, når det bliver opfattet som om, det er det eneste, vi laver,” siger hun.

Karen Valentin mener heller ikke, der er nogen grund til at holde fast i forkortelsen DPU, som Aarhus Universitet stadig gør i instituttets officielle navn.

”For mig i min hverdag har det ikke nogen brandingværdi, og så signalerer det en meget stærk national tilknytning,” siger Karen Valentin, hvis forskning i kraft af EPOKE-programmet i vid udstrækning foregår internationalt.     

Fokus på det danske uddannelsessystem

Professor Jens Rasmussen, som er en del af Skoleforskningsprogrammet, fastholder derimod, at hvis IUP overhovedet skal have sin berettigelse, så må hovedfokus stadig være på empirisk forskning med relevans for de væsentligste dele af det danske uddannelsessystem.

”Det er et stort problem, at der i dag ikke længere er én central, stærk forskningsinstans på grundskoleområdet. Det var DPU tidligere, men efter omstruktureringsprocessen i 2011 er det blevet reduceret til nærmest ingenting,” siger han.

Forskningen skal selvfølgelig have international standard og være internationalt informeret, understreger han.  

I forhold til navnet DPU kan der være mange gode grunde til at holde fast i brandet, mener Jens Rasmussen. Men det skal relanceres, så det passer ind i en virkelighed, hvor uddannelsesforskning er blevet mere fremtrædende i forhold til pædagogik, siger han.  

”Jeg kan egentlig godt lide betegnelsen universitetsskole, som det hed fra 2006 til 2011. Eller school på amerikansk. Det signalerer dobbeltheden i både at være forskning, betjening og praksisrelateret og derfor det sted, hvor lærer- og pædagoguddannelserne søger hen for den ypperste forskning,” siger han.

Fakta

Kært barn har mange navne. Er der et nyt på vej?

2000: Danmarks Pædagogiske Universitet

2007: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet

2011: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet

Profil vigtigere end navneleg

Institutledelsen på IUP er i første omgang ikke interesseret i at deltage i en diskussion om instituttets navn, siger viceinstitutleder Claus Holm. Han vil hellere tale om IUP’s profil. Claus Holm lægger her vægt på, at den nationale og internationale orientering går hånd i hånd.

”IUP skal blive bedre til at levere international spydspidsforskning, som samtidig bidrager til løsning af nationale forsknings- og uddannelsesopgaver indenfor pædagogik og uddannelse. Det internationale engagement borger for kvaliteten, mens AU’s samarbejde med ministerier og alle landets professionshøjskoler sørger for relevansen,” siger han.

Omnibus har forsøgt at få en udtalelse fra dekan Johnny Laursen. Men dekanen ønsker ikke at udtale sig, før Arts-ledelsen har haft tid til at kigge på de omkring 50 indkomne høringsindspil fra ansatte på fakultetet. 

Heller ikke Lise Skanting, der repræsenterer TAP’erne på IUP i arbejdsgruppen for Arts-eftersynet, eller Sissel Sørensen, der er repræsentant for de studerende, ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.