Hvor er de faglige argumenter, når det kommer til placering af TAP’er?

Helle Colding Seiersen, som er fællestillidsrepræsentant for alle HK’ere på AU, savner faglige argumenter for universitetsledelsens forslag om at lægge ni vicedirektørområder sammen til fire-fem.

Foto: Anders Trærup

»Hvorfor hører HR for eksempel sammen med Kommunikation? Rektor har begrundet det med, at det er der flere eksempler på fra institutioner i det private erhvervsliv. Men jeg har svært ved at følge det argument, for i det private er HR i langt højere grad ledelsens forlængede arm, end det trods alt er tilfældet på universitetet. Og der er vel en grund til, at den konstellation ikke findes på andre danske universiteter.

Og det samme kan man sige i forhold til Økonomi og Planlægning, som universitetsledelsen – igen – har slået sammen. Hvad er i det hele taget den faglige begrundelse for de fem kasser, som ledelsen har præsenteret i forhold til sammenlægningen? Jeg savner svar på, hvorfor man gør det her, hvis det ikke er begrundet i økonomi.

Også i forhold til det at få indflydelse på sin egen situation savner jeg at høre meget mere fra universitetsledelsen. Hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at det her kan betyde store forandringer for mange af mine medlemmer. Som er dem, der nu igen-igen måske skal flyttes rundt, og som måske nu igen skal have nye arbejdsopgaver.

Og hvis man på institutterne tror, at man får sine blæksprutter tilbage, der kan lave kaffe, ordne rejseafregninger og arkivere, så alt bliver som i de gode, gamle dage, så kan man godt tro om igen. For de administrative medarbejdere, der blev rykket fra institutterne til administrationen for tre år siden, er ikke længere de samme. De er nemlig i dag specialiserede medarbejdere med en stærk faglighed, for det var det, man ønskede af de administrative medarbejdere i forbindelse med den faglige udviklingsproces.«