Omnibus prik

Vi skal kunne kigge ud over vores eget institut

Institutleder Erik Østergaard Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ser den administrative understøttelse af institutterne som et af de væsentligste punkter at få adresseret.

Foto: Anders Trærup

»Vi har et fælles ansvar som institutledere, så i forhold til den nære administration vil vi gerne have en diskussion på tværs af fakultetet, hvor vi får klarlagt, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere de administrative medarbejdere.

Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det enkelte instituts behov kan tilgodeses i den forbindelse. Så der får vi en rolle at spille som fakultetsledelse, hvor vi skal kunne kigge ud over vores eget institut for at se på helheden.

Men i den model, vi finder frem til, skal der være plads til en stor grad af fleksibilitet – og det er hammervigtigt, for vi er nogle meget forskellige institutter. Men rammerne for fleksibiliteten skal vi kunne blive enige om i fællesskab.

Mange af de administrative medarbejdere, der sidder på ST, har prøvet tre forskellige modeller inden for relativt kort tid med total decentralisering, en centralisering på fakultetsniveau – og til sidst en centralisering på universitetsniveau. Så de sidder inde med noget viden om det her, som gør det oplagt at inddrage dem i processen.

Men vi skal ikke tage beslutninger ud fra, hvad der er nemmest for de administrative medarbejdere i den her forbindelse. Vi skal tænke den anden vej rundt, så vi sikrer, at det bliver nemmest for dem på institutterne at få ydelser fra administrationen.

Jeg betaler alt i alt lidt under 50 millioner om året i omkostninger til fakultetsadministrationen og fællesadministrationen.

Så er det fint, at jeg nu får større indflydelse på halvdelen af det, jeg betaler til, nemlig fakultetsadministrationen. Men jeg vil også gerne have indflydelse på den anden halvdel.

For eksempel vil jeg gerne sikre mig, at opgaverne ligger det rigtige sted. Og det kunne godt være, at nogle af de opgaver, som i dag løses af den fælles administration, fremover burde løses af administrationen på fakultetet. Vi er så store nu som fakultet, at det er svært at argumentere for, at opgaverne skal ligge i fællesadministrationen på grund af stordriftsfordele.«


12 institutledere har skrevet et samlet høringssvar

De 12 institutledere på ST har skrevet et samlet høringssvar til universitetsledelsen.

Omnibus har talt med to af dem. Begge svarer ikke overraskende, at de ser større ledelsesmæssige beføjelser til institutlederne som det væsentligste, der bør komme ud af hele processen.

De to institutledere tager afsæt i det samlede høringssvar fra institutlederne på ST, men i det følgende svarer de udelukkende på egne vegne.


"… vi (ser) med glæde på, at ansættelseskompetencen flyttes ud på institutterne, hvilket uden tvivl vil gøre det muligt for os at agere hurtigt og dermed sikre os de bedst mulige kandidater. (…)

Vi tolker dekanens rolle i forbindelse med fastansættelse af VIP-personale som en kontrol af, at formalia er overholdt og ikke som en yderligere vurdering af kandidatens egnethed."

Uddrag af det samlede høringssvar om ansættelser fra institutlederne på ST.

Høringssvar fra samtlige institutledere på ST