Omnibus prik

Line Dam Westengaard: Undervisning skal ligestilles med forskning

De studerende skal til stemmeurnerne. Spidskandidaterne til de to pladser i AU’s bestyrelse svarer på, hvorfor de stiller op, hvorfor du skal stemme på dem, og hvad, de vil ændre, hvis de bliver valgt. Her møder du Line Dam Westengaard fra Studenterrådet.

Line Dam Westengaard mener, at AU nedprioriterer undervisning i forhold til forskning. Det vil hun gøre op med. Foto: Ida Marie Jensen.

Studenterrådets fire mærkesager

  • De bedste beslutninger træffes lokalt
  • Styrkelse af studie- og læringsmiljø
  • Større fokus på forskningsbaseret undervisning
  • Digitalisering som styrker uddannelseskvalitet

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

”Fordi det er et kæmpe privilegium at repræsentere mine medstuderende på øverste AU-niveau. Det er en vigtig demokratisk værdi, at der sidder studerende med i bestyrelsen, så de studerendes input kommer med, når der bliver taget store og langsigtede beslutninger. Det er vigtigt, at de studerende føler sig inddraget og bliver hørt, og det vil jeg sikre som repræsentant i bestyrelsen.”

Hvorfor skal man sætte sit kryds ud for dit navn?

”Først og fremmest fordi jeg stiller op for Studenterrådet. Vi er repræsenteret ude i fagrådene, og det betyder, at hvis jeg sidder i bestyrelsen, tager jeg ikke beslutninger på baggrund af mine egne holdninger, men på baggrund af input fra fagrådene på de enkelte studier. Det giver en bred faglig inddragelse. Hvis vi skal vedtage noget, der handler om tandlægerne, så er det klart, at vi skal høre, hvad de tandlægestuderende har at sige, inden noget vedtages. Beslutningerne om det nye Campus 2.0 er et godt eksempel på, at vi har været ude og tale med fagmiljøerne om, hvad deres interesser er.”

”Derudover har jeg erfaring fra forskellige organer, både fra bestyrelsen, som jeg sidder i nu, og fra Akademisk Råd på Arts. Det betyder, at jeg kender beslutningsprocesserne og de økonomiske processer på AU. Det mener jeg er vigtigt for at kunne få indflydelse i bestyrelsen.”

”Og så har jeg blik for, at de fagnære beslutninger skal tages i studienævnene – for det er dem, der ved, hvad der er brug for på det enkelte studie. Bestyrelsen skal sætte rammerne, men ikke fratage de enkelte studier deres selvbestemmelse.”

Hvad er for dig den vigtigste sag, som du vil – og rent faktisk kan – fremme i bestyrelsen? Uddyb gerne, hvordan du vil gøre det.

”Vi skal have større fokus på den forskningsbaserede uddannelse. Universitetet har to kerneopgaver: forskning og uddannelse. Men uddannelse bliver nedprioriteret i forhold til forskning. I Studenterrådet mener vi, at de to skal være ligeværdige. Derfor skal bestyrelsen afsætte midler til at opkvalificere underviserne og sørge for, at vi har de nyeste redskaber til undervisning. Vi skal også i ansættelserne blive bedre til ikke kun at se på, om forskerne er dygtige forskere, men også om de er gode undervisere. Og så skal forskningen ind i undervisningen, så det reelt bliver forskningsbaseret undervisning. Forskningen udvikler sig hele tiden, og det skal undervisningen også. Forskningen skal være en del af pensum, så det ikke bare fastfryser og kører igen og igen.”

Læs om de fem andre opstillede kandidater her:

 

Studenterrådets fire mærkesager

  • De bedste beslutninger træffes lokalt
  • Styrkelse af studie- og læringsmiljø
  • Større fokus på forskningsbaseret undervisning
  • Digitalisering som styrker uddannelseskvalitet