AU trækker omstridt oksekødsrapport tilbage

Den vedholdende kritik i medierne om manglende armslængde til interesseorganisationer, får nu Aarhus Universitet til at trække rapport om oksekøds klimabelastning tilbage. Rapporten skal nu gennemgå uafhængig, international fagfællebedømmelse.

Niels Halberg, direktør ved DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Rapporten er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet. Niels Halberg, der er direktør for DCA, har hidtil forsvaret forløbet omkring tilblivelsen af rapporten – og de forskningsresultater, der er publiceret.

LÆS OGSÅ: Forskningsminister: Ledelsens ansvar at håndhæve rammer for samarbejde, der værner om forskningens integritet

Men efter uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fredag eftermiddag bad om en redegørelse for forløbet omkring tilblivelsen af rapporten, og rektor Brian Bech Nielsen kaldte forløbet kritisabelt, har tonen fået en anden lyd.

LÆS OGSÅ: Rektor: Rapporten lever ikke op til grundlæggende principper for uafhængighed

I dag siger Niels Halberg om tilblivelsen af rapporten:

"Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning og god forskningsskik, og vi har derfor valgt at trække rapporten tilbage."

Niels Halberg fortsætter:

"Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet og der vil nu blive strammet op på procedurerne. Da rapporten ikke lever op til vores normale standarder om armslængde, leverer vi de bevilgede midler fra Kvægafgiftsfonden tilbage.”

 

Rapportens forfattere er lektor Lisbeth Mogensen og seniorforsker emeritus John Hermansen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet samt seniorforsker Ellen Trolle fra DTU. Rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden, og Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse med i styregruppen var foruden de tre forskere også repræsentanter fra Kødbranchens Fællesråd og Danish Crown.  

Rapporten skal nu gennemgå uafhængig international fagfællebedømmelse (peer review). Niels Halberg understreger, at DCA fortsat står inde for den gennemførte forskning og dens resultater.