Omnibus prik

OVERBLIK: Forstå sagen om den kritiserede oksekødsrapport på 5 minutter

En AU-rapport om oksekøds klimabelastning er i august blevet grundigt grillet af flere medier, blandt andet i Information. AU har i dag taget det usædvanlige skridt at trække rapporten tilbage. Få her en gennemgang af forløbet, som af rektor er blevet kaldt kritisabelt.

Foto: Colourbox

I juni 2019 udgiver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet rapporten ’Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre’. 

Rapportens forfattere er lektor Lisbeth Mogensen og seniorforsker emeritus John Hermansen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet sammen med seniorforsker Ellen Trolle fra DTU.

Rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden, og Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse. Med i styregruppen var foruden de tre forskere også repræsentanter fra Kødbranchens Fællesråd og Danish Crown.  

Hvad er værst: oksekød eller slik, kaffe og alkohol?

Aarhus Universitet publicerer 24. juni en artikel om rapporten under overskriften ’Oksekød eller ej’. Her står blandt andet: ”Vores forbrug af oksekød står for 11 procent af klimaaftrykket fra den samlede kost inklusiv drikkevarer. Til sammenligning står nydelsesmidler for 28 procent af klimaaftrykket fra den samlede kost inklusiv drikkevarer.”

Den vinkel tager flere medier fat i hen over sommeren; blandt andet skriver dr.dk 8. august en artikel med overskriften ’Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød’. I artiklen henvises til rapporten fra Aarhus Universitet.

Kritik af metode

Den 13. august bringer Information første artikel i en serie kritiske artikler om rapporten fra Aarhus Universitet. I denne artikel kritiserer flere eksperter sammenligningen mellem nydelsesmidler og oksekød. De kritiserer også den metode, forskerne har brugt i rapporten. Samtidig problematiserer kritikerne, at rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden.

Forskere forsvarer rapport

Lektor Lisbeth Mogensen fra AU forsvarer rapporten, dens konklusioner og metodegrundlaget. Samtidig afviser hun, at repræsentanterne fra landbruget har haft indflydelse på rapporten.

Information forsætter sin kritiske gennemgang af rapporten i form af en artikel med overskriften ’Eksperter i kor: Oksekødsrapport er så fuld af fejl, at man ikke kan bruge den til noget’. Kritikken går på, at oksekøds klimaaftryk er undervurderet i rapporten som følge af den anvendte metode, mens klimaaftrykket fra nydelsesmidler som slik, alkohol og kaffe er overvurderet.

Seniorforsker John Hermansen fra AU forsvarer metoden.

Den 20. august skriver de to AU-forskere bag rapporten, Lisbeth Mogensen og John Hermansen et genmæle på DCA’s hjemmeside, hvor de gennemgår kritikken af rapporten. De forsvarer den anvendte metode og står bag rapportens konklusioner. Men de kalder det en fejl, at klimabelastningen fra nydelsesmidler blev nævnt i AU’s nyhed om rapporten. De erkender, at samarbejdet med landbruget burde være deklareret eksplicit i rapporten. Men understreger, at landbruget ikke har haft indflydelse på metode, resultat eller konklusion.

Den 22. august problematiserer Information de data om sodavands klimaaftryk, som oksekødsrapporten bygger på. Igen går kritikken på, at tallene for sodavands klimaaftryk er overvurderet. Både Ellen Trolle fra DTU og John Hermansen fra AU forsvarer de anvendte tal.

Landbruget fik indflydelse på AU’s nyhed om rapport

Niels Halberg, der er direktør for DCA, forsvarer rapporten og kalder kritikken af rapportens metode forfejlet. Han bekræfter ligeledes, at forskerne alene står bag metodevalg, beregninger og konklusioner. Men han erkender, at samarbejdets karakter ikke har været beskrevet tydeligt nok i rapporten. Og at projektgruppen med repræsentanter fra landbrugssektoren fik direkte indflydelse på AU’s nyhed om rapporten.

Landbruget skrev hele afsnit i rapport

30. august kan Information på baggrund af en aktindsigt fortælle, at repræsentanter for landbruget har skrevet hele afsnit af rapporten og desuden fik ændret rapportens titel og forsidefoto.

Minister kræver redegørelse

Samme dag beder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et brev til rektor Brian Bech Nielsen om en redegørelse for forløbet.

LÆS OGSÅ: Forskningsminister: Ledelsens ansvar at håndhæve rammer for samarbejde, der værner om forskningens integritet

Rektor: Forløbet er kritisabelt

Rektor Brian Bech Nielsen kalder forløbet kritisabelt og et brud på armslængdeprincippet – og på universitetets retningslinjer. Han siger desuden, at han forventer, at fakultetet Science and Technology, som DCA hører ind under, drager de nødvendige konsekvenser.

LÆS OGSÅ: Rektor: Rapporten lever ikke op til grundlæggende principper for uafhængighed

AU trækker rapporten tilbage

Den 2. september trækker AU rapporten tilbage. Direktør Niels Halberg siger, at rapporten ikke lever op til universitetets standarder for uafhængig forskning. Han understreger, at DCA fortsat står inde for rapporten og dens resultater, men at den nu skal underkastes uafhængig, international fagfællebedømmelse.

LÆS OGSÅ: AU trækker omstridt oksekødsrapport tilbage