Omnibus prik

Oksekødssagen: Videnskabelig artikel baseret på kritiseret oksekødsrapport er nu fagfællebedømt og publiceret

Aarhus Universitet blev grundigt grillet i medierne, da det sidste år kom frem, at repræsentanter for landbrugssektoren havde haft indflydelse på formuleringer i en videnskabelig rapport. Desuden fik repræsentanterne mulighed for at præge formidlingen af forskningsresultaterne i rapporten.

Oksekødssagen sendte sidste efterår rystelser gennem Aarhus Universitet. Illustration: Louise Thrane Jensen

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) i Foulum udgav sidste år en rapport med titlen 'Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre'.

Rapporten gav anledning til kritik af flere forhold. Men den altafgørende kritik i offentligheden gik på samarbejdet mellem forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danish Crown og Kødbranchens Fællesråd. Samarbejdet levede nemlig ikke op til retningslinjerne for integritet i forskning og formidling af forskning. 

Kritisabelt, at rapport ikke var kvalitetssikret

Universitetsledelsen tog på baggrund af den massive kritik det usædvanlige skridt at trække rapporten tilbage 2. september sidste år. Og i en redegørelse om sagen skrev universitetsledelsen til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):  

”Forskerne står fortsat bag rapportens faglige konklusioner. Desuagtet er det dog kritisabelt, at rapporten ikke inden offentliggørelse har gennemgået en kvalitetssikring i form af et eksternt peer review eller i det mindste en uafhængig, intern fagfællebedømmelse”.

Peer review betyder, at fagfæller bedømmer de data og den metode, der danner grundlag for konklusionerne i en videnskabelig artikel, inden den bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. 

Og her et år senere er en videnskabelig artikel, som to forskere fra Aarhus Universitet og en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet har skrevet på baggrund af oksekødsrapporten, så blevet fagfællebedømt og publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Foods, som er et Open Access-tidsskrift. 

Problem, at universiteter skal påtage sig underbetalt konsulentarbejde

Da rapporten sidste år blev udgivet af DCA, kritiserede flere forskere fra andre universiteter rapportens datagrundlag og metode. Morten Birkved, der er professor MSO ved Syddansk Universitets Livscykluscenter, var en af dem.  

Han kritiserede blandt andet, at forskerne fra AU og DTU benyttede sig af data fra vidt forskellige undersøgelser, hvor der er anvendt forskellige regnemetoder. Hvilket betyder, at data dermed ikke er sammenlignelige. 

Omnibus har spurgt Morten Birkved, om hans kritik står ved magt efter læsning af den netop publicerede videnskabelige artikel. Men Morten Birkved har ikke ønsket at udtale sig om artiklen.  

Han siger:

”Sidste gang gik der temmelig meget mudderkastning i den, og kritikken blev meget personfikseret. Diskussionen blev dog nogenlunde landet ved at flytte fokus fra enkeltpersoner til problemet ved, at universiteter skal påtage sig underbetalt konsulentarbejde. Jeg ønsker ikke at piske op i samme mudderkastning en gang til; det er der ingen, der er tjent med.” 

Desuden henviser han til, at en troværdig gennemgang af den videnskabelige artikel og de anvendte referencer vil kræve flere dages arbejde, hvilket han ikke har mulighed for på nuværende tidspunkt.

Sendte rystelser gennem universitetet

Sagen om oksekødsrapporten sendte store rystelser gennem universitetet, og universitetsledelsen fastslog i den nævnte redegørelse til uddannelses- og forskningsministeren, at det er afgørende for universitetet, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved integriteten af forskningen og formidlingen af den:

”Forskningen skal være uafhængig af særinteresser, og uafhængigheden må ikke kunne drages i tvivl. Ledelsen på Aarhus Universitet beklager derfor dybt forløbet omkring ovennævnte rapport.”

Samtidig satte ledelsen gang i en lang række forandringer internt for at undgå lignende sager i fremtiden. 


FAKTA:

Læs den videnskabelige artikel ‘The Climate and Nutritional Impact of Beef in Different Dietary Patterns in Denmark’ og peer review-rapport