Omnibus prik

Fokus på ansvarlig forskningspraksis

Foto: Lars Kruse

Uafhængige rådgivere i ansvarlig forskningspraksis vil inden længe være en realitet på alle fakulteter på AU. Forskere og for eksempel laboranter skal i fortrolighed kunne trække på rådgiverne, hvis de oplever problemer med forskningspraksis i dagligdagen – eller hvis de ligefrem har mistanke om videnskabelig uredelighed i forskningsmiljøet. De særlige rådgivere vil efter indstilling fra de akademiske råd blive udpeget af dekanerne senest i slutningen af juni.

Lokalt beredskab

Rektor Brian Bech Nielsen vil efter indstilling fra de akademiske råd i samme ombæring udpege to medlemmer fra hvert fakultet, som skal udgøre et nyt Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis. Udvalget skal afløse det praksisudvalg, som de seneste 15 år har fungeret som et lokalt beredskab, der har taget sig af sager om mulige brud på god videnskabelig forskningspraksis begået af forskere med tilknytning til AU.

Afsættet for de nye rådgiveres og det nye udvalgs arbejde er et nyt regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis, som efter en længere høringsproces i de faglige miljøer er blevet vedtaget i universitetsledelsen, og som er trådt i kraft 25. marts i år.