Eksempel på en sag behandlet i Praksisudvalget: Konflikter mellem hovedvejleder og ph.d.-studerende

Foto: Jesper Rais.

Konflikt mellem hovedvejleder og nuværende eller tidligere ph.d.-studerende er et tilfælde, hvor det kan komme til klagesager om brud på god videnskabelig forskningspraksis. Sager, som professor Palle Bo Madsen også har beskæftiget sig med i Praksisudvalget. Han betegner dem som meget svære. Og som meget ubehagelige.

»Vi har oftest fået en klage fra enten en vejleder eller en ph.d.-studerende fra de områder, hvor de studerende typisk arbejder tæt sammen med deres vejleder og eventuelt også publicerer sammen. Så kan det være svært at finde ud af, hvem der lavede hvad, hvis der senere opstår en kontrovers mellem vejleder og studerende. Vi har både haft sager, hvor en vejleder efterfølgende har fået en påtale, og sager, hvor en tidligere ph.d.-studerende efterfølgende har fået en påtale,« fortæller formand for Praksisudvalget, professor Palle Bo Madsen.

Example of a case dealt with by the Research Practices Committee. Source: Chairman Palle Bo Madsen

Translated by Peter Lambourne.