Eksempel på en sag behandlet i Praksisudvalget: Hvor er datadokumentationen?

Foto: Lise Balsby.

En forsker havde fået publiceret en afhandling på baggrund af nogle empiriske undersøgelser, men da andre forskere efterfølgende ville dykke ned i det underliggende datamateriale for at efterprøve forskerens forsøg, var forskeren ikke i stand til at fremlægge sine data.

»I denne sag kunne vi ikke rent bevismæssigt komme frem til, at den pågældende bevidst havde snydt, for det kunne godt forholde sig, som den pågældende forklarede til os. Det, man gjorde, var at sige, at både den pågældende og institutionen skulle have sikret sig bedre i forhold til en betryggende opbevaring og efterfølgende dokumentation af data. Det var et fælles ansvar,« fortæller formand for Praksisudvalget, professor Palle Bo Madsen.