Omnibus prik

Oksekødssagen: Der manglede kontrakter i 19 forskningssamarbejder

Da Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer indgik det forskningssamarbejde, der førte til oksekødsrapporten, skete det uden den juridisk bindende kontrakt, der blandt andet skal sikre forskernes uafhængighed. Det var ikke et enkeltstående tilfælde. Der mangler kontrakter i yderligere 19 forskningssamarbejder.

Kurt Nielsen er prodekan med ansvar for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde på fakultetet Science and Technology.

Aarhus Universitet trak i september den stærkt kritiserede oksekødsrapport tilbage med den begrundelse, at rapporten ikke levede op til universitetets standarder for uafhængig forskning. Rektor Brian Bech Nielsen forklarede blandt andet i et interview i DR2 Deadline, at at der ikke var indgået en juridisk bindende kontrakt mellem Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer.

Universitetsledelsen kommenterede ligeledes den manglende juridiske kontrakt i en redegørelse af oksekødssagen til forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på følgende måde: 

”... (det) betyder, at der ikke er et tydeligt aftalegrundlag for samarbejdet ej heller klare rammer for rollefordelingen i projektet, samt hvorledes ansvarlig forskningspraksis og -formidling skal implementeres. Det giver uklarhed om forskningens uafhængighed, hvilket ikke er acceptabelt og i strid med gældende retningslinjer”.  

Med udtrykket ’gældende retningslinjer’ henviser ledelsen til Den danske kodeks for integritet i forskning, der har til formål at understøtte en fælles kultur omkring integritet i forskning i Danmark.

Manglede ’tilstrækkelig systematik i forhold til indgåelse af kontrakter’

Kurt Nielsen, der er prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde på Science and Technology præsenterede resultatet af en interne undersøgelse i begyndelsen af november. Og her blev der peget på flere gennemgående problemstillinger efter gennemgangen af i alt 55 undersøgte rapporter. Blandt andet kunne prodekanen konstatere, at der ikke havde været ’tilstrækkelig systematik i forhold til indgåelse af kontrakter’.

Men da han blev spurgt om, hvor mange juridisk bindende kontrakter, der var blevet indgået i de 55 undersøgte samarbejder, svarede prodekanen:  

”Det har jeg ikke lige tal på. Jeg har ikke en optælling over, i hvor mange tilfælde der ikke er en kontrakt, som vi synes er tilstrækkeligt deklareret."

Kun indgået kontrakter i halvdelen af relevante tilfældene

Men siden har prodekanen fremskaffet tallene. I en mail til Omnibus oplyser han, at ud af de 55 undersøgte rapporter, er der i 19 tilfælde ikke indgået en kontrakt, mens der i 19 tilfælde er indgået en kontrakt. Hvad angår de resterende 17 rapporter, skriver prodekanen i mailen:

"For yderligere 17 af rapporterne har det ikke været relevant at have en kontrakt, da disse er opsamlinger, formidling og AU-initieret forskning, finansieret af AU."

Det vil med andre ord sige, at i de 38 tilfælde, hvor det ville have været relevant at sikre forskernes uafhængighed med en kontrakt, blev en sådan kun indgået i halvdelen af tilfældene.