Omnibus prik

Så er udflytningsaftalen på plads: Aftalepartierne imødekommer AU, der må udflytte og nedskære under seks procent

Udflytningsaftalen er nu underskrevet af et bredt politisk flertal. Aftalen betyder blandt andet, at Aarhus Universitet skal oprette en dyrlægeuddannelse i Foulum og får tilført midler til tandlægeuddannelsen. Den samlede udflytning og nedskæring over hele landet ender på 6,4 procent, mens procenten for AU's vedkommende lander på 5,6.

Aftalepartierne havde lagt op til, at der skulle udflyttes eller reduceres 5-10 procent af uddannelsernes optag. Den endelige aftale er endt langt fra de 10 procent, men over 5. Foto: Lars Kruse/AU Foto

De videregående uddannelser over hele landet kommer samlet til at udflytte eller nedskære 6,4 procent frem mod 2030, hvilket betyder, at over 4.000 uddannelsespladser enten bliver udflyttet eller skåret væk.

Det står klart, efter at regeringen sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne tirsdag morgen er blevet enige om, hvordan udflytningsaftalen – der blev indgået i juni 2021 – skal realiseres frem mod 2030.

På Aarhus Universitet betyder det konkret, at cirka 5,6 procent af optaget af studerende enten bliver udflyttet eller helt skåret væk.

Campus i Foulum, og tandlægeuddannelse forbliver i Aarhus

Aftalen lægger op til, at AU skal etablere en campus for jordbrugsvidenskab og fødevareproduktion i Foulum øst for Viborg. Her bliver det muligt at uddanne sig til dyrlæge. Det er i dag kun muligt i København.

AU får 122 millioner kroner i forskningsmidler til dyrlægeuddannelsen i Foulum. Pengene kommer blandt andet fra et planlagt vaccinesamarbejde med Israel og Østrig, som regeringen nu skrotter.

Fra politisk side var der desuden et ønske om at oprette en ny tandlægeuddannelse i Hjørring. Den plan viste sig dog at blive dyrere end forventet, og den er derfor skrinlagt, viser aftalen.

I stedet prioriterer aftalepartierne i alt 165 millioner kroner til at uddanne flere tandlæger på AU og KU. Heraf skal 40 millioner kroner gå til, at man fremover skal kunne uddannes til tandlæge de steder i landet, hvor der er mangel på tandlæger. 

I aftaleteksten står der desuden, at partierne "finder det positivt", at AU tager hensyn til små fag af særlig national betydning på humaniora, mens AU fortsat opfordres til at se på, hvordan universitetet kan øge sin tilstedeværelse med studerende flere steder i landet.

"Aftalepartierne opfordrer til, at AU arbejder videre med at indarbejde regionale elementer (bl.a. uddannelseskollegier) for en lang række studerende på de tekniske uddannelser og ad den vej øger institutionens tilstedeværelse med studerende flere steder i landet", står der.

Uddannelsesminister: Vi tager ansvar for faldende ungdomsårgange

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) siger i en pressemeddelelse, at man fra politisk side nu tager ”ansvar for, at faldende ungdomsårgange ikke fører til yderligere centralisering og lukning af uddannelser”.

"Med aftalen har vi fortsat stærke universiteter i de største byer, der oprettes flere gode muligheder for uddannelse i alle landsdele. Til gavn for både de unge og deres muligheder, men også for de lokale virksomheder og kvaliteten i den lokale velfærd", udtaler Jesper Petersen.

Ifølge aftalepartierne har uddannelsesinstitutionerne lavet fornuftige planer, som de konkrete planer nu "som hovedregel bør tage udgangspunkt i".

"Partierne vurderer således, at institutionerne overordnet har leveret indspil i overensstemmelse med de politiske intentioner i aftalen", står der i aftalen.

SF: Aftalen er endt et stykke fra bekymrende scenarier

Astrid Carøe, der er uddannelsesordfører for SF, bemærker, at aftalen er endt bedre end de mest bekymrende scenarier.

"I stedet er vi landet på omkring 6 procent, som betyder markant færre nedskaleringer, men fortsat flere nye uddannelser tæt på unge uden for storbyerne. Det har været vigtigt for os, at de uddannelser, der oprettes, er ordentligt finansieret, og det er de. Desuden holder vi hånden under små fag og sprogfag og har aftalt at følge udviklingen tæt," udtaler Astrid Carøe.

Akademikerne: Partierne har lyttet

I den samlede aftale er der sat 805 millioner kroner af til etablering og udvikling frem mod 2028, mens 413 millioner kroner bliver givet i varigt tilskud. Det går blandt andet til et forhøjet decentralt grundtilskud til eksisterende og nye uddannelsesudbud og en ny, regional taxameterordning.

Hovedorganisationen Akademikerne mener, at aftalepartierne har lyttet til universiteter og fagforeninger, der har advaret om at nedlægge for mange uddannelsespladser.

"Det er ingen hemmelighed, at udflytningsaftalen ikke er ”en blomst groet i vores have”. Af samme grund er jeg glad for, at partierne har lyttet til Akademikerne og andre med bekymringer om bl.a. kvaliteten af forskningsmiljøer og uddannelser, og at der er opnået enighed om at fjerne nogle af de værste tidsler i den oprindelige aftale", udtaler Akademikernes formand Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse.


Fakta: AU's udspil til udflytning og lukning af uddannelsespladser

I januar 2022 lagde AU i sin endelige plan for implementering af udflytningsaftalen op til at udflytte eller nedlægge studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019.

Nedlæggelse af studiepladser

Konkret forventer AU at nedlægge 819 pladser i Aarhus og Emdrup. 

AU har siden 2019 øget sit optag, og konsekvensen heraf er en stigning på 489 pladser; derfor er nettoreduktionen på 330 pladser.

Udflytninger og nye udbud

I det udkast, der i 2021 var i høring på AU, var 'udflytninger' og 'nye udbud' slået sammen under fællesbetegnelsen 'udflytninger', og tallet lød på 415 pladser. Dette tal inkluderede kun de pladser, der kan tælles med som reduktion af pladserne i de store byer. 

I institutionsplanen har ministeriet bedt om at få alle pladserne specificeret og kategoriseret enten som 'udflytninger' eller som 'nye udbud'. Det samlede tal for 'udflytninger' og 'nye udbud' er derfor 120 pladser højere i den endelige plan end i tallet for 'udflytninger' i udkastet. De 120 pladser fordeler sig med 190 pladser under 'nye udbud' og 70 færre pladser under 'udflytninger'.

De ekstra 120 pladser tæller ikke med i reduktionerne i de store byer, så de har ingen betydning for reduktionen på 6 procent.

I sit udspil har AU lagt op til at lukke følgende uddannelser:

Arts

  • Diakoni, KA 
  • Kognitiv semiotik, KA

Aarhus BSS

  • Political Science, KA (engelsksproget)
  • Samfundsfag, BA  – det selvstændige udbud nedlægges og bliver i stedet lagt sammen med optaget på statskundskab
  • Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, KA 

Health

  • Sygepleje, KA (Emdrup)

Tech

  • Jordbrug, natur og miljø, KA

Dokumentation

Kilde: Universitetsledelsen

Korrekturlæst af Charlotte Boel