Omnibus prik

Se tallene: Sådan er kønsfordelingen på alle AU’s institutter

AU har i år vedtaget en ny handleplan for ligestilling på universitetet med hovedfokus på at få flere kvinder ansat i forskerstillinger. Men hvad er status egentlig? Tjek kønsfordelingen på dit institut her.

Der skal bedre balance i kønsfordelingen blandt AU’s forskere. Så meget slog universitetets bestyrelse fast, da den vedtog en ny handleplan for ligestilling i begyndelsen af oktober.

Præcis hvor hurtigt det skal gå, siger planen ikke noget om. Men en gang om året skal AU’s diversitets- og ligestillingsudvalg følge op på udviklingen.

AU lagde derfor sammen med den nye handleplan en oversigt ud over den samlede kønsfordeling på universitetet i forskerstillingerne.

Det fik et anerkendende nik med på vejen fra forsker i ligestilling ved Københavns Universitet, Mathias Wullum Nielsen. Men det fik også forskeren til at efterlyse tal på, hvordan kønsfordelingen ser ud på institutniveau.

”Hurdlerne er ikke nødvendigvis placeret samme sted på alle institutter. Derfor vil mere detaljerede tal give mulighed for at se, hvor udfordringerne opstår, og dermed hvor man skal sætte ind,” sagde forskeren.

Omnibus bringer her et samlet overblik over kønsfordelingen på alle AU’s institutter.


BAG OM TALLENE

  • Omnibus har fået udleveret data fra Analyse og Politik under universitetsledelsens stab, som viser kønsfordelingen blandt videnskabeligt ansatte på alle AU’s institutter.
  • Tallene er trukket ved udgangen af 2019 og er den data, der ligger til grund for den årlige evaluering af AU’s handleplan for ligestilling.
  • Desuden supplerer vi med data for kandidatproduktionen i perioden 2016-2020, trukket af AU Uddannelse. På få institutter har denne information ikke været tilgængelig, da institutterne har ingen eller for få studerende til at lave et datatræk.

I løbet af december har vi bragt fire artikler om kønsbalancen på AU's fakulteter med nedslag på 3-5 institutter, hvor institutlederne kommenterer kønsfordelingen på deres institutter.

Læs artiklerne her:


Arts

Danmarks institut for Pædagog og Uddannelse

Institut for Kommunikation og Kultur

Institut for Kultur og Samfund


Health

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Institut for Folkesundhed

Institut for Biomedicin

Institut for Retsmedicin


Aarhus BSS

Institut for Statskundskab

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Psykologisk Institut

Juridisk Institut

Institut for Virksomhedsledelse

Institut for Økonomi


Natural Sciences og Technical Sciences

Statistikkerne for Natural Sciences og Technical Sciences bringes her sammen, da tallene er trukket ved udgangen af 2019, dvs. før ST blev delt i to fakulteter.

Institut for Datalogi

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Kemi

Institut for Geoscience

Institut for Fødevarer

Institut for Fysik og Astronomi

Institut for Agroøkologi

iNANO

Institut for Matematik

Institut for Bioscience

Molekylærbiologi og Genetik

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Miljøvidenskab