Omnibus prik

Ansvarlig forskningspraksis: Se navnene på nye rådgivere og medlemmer

Rektor Brian Bech Nielsen har udpeget fakulteternes særlige rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og medlemmer af Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis på Aarhus Universitet.

Foto: Lars Kruse

Uafhængige rådgivere i ansvarlig forskningspraksis er nu en realitet på alle fakulteter på AU. Alle, som beskæftiger sig med forskning, skal i fortrolighed kunne trække på rådgiverne, hvis de oplever problemer med forskningspraksis i dagligdagen – eller hvis de ligefrem har mistanke om videnskabelig uredelighed i forskningsmiljøet.

De særlige rådgivere er udpeget af dekanerne efter indstilling fra de akademiske råd.

Lokalt beredskab

Rektor Brian Bech Nielsen har efter indstilling fra de akademiske råd udpeget to medlemmer fra hvert fakultet, som skal udgøre et nyt Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis på AU.

Udvalget skal afløse det praksisudvalg, som de seneste 15 år har fungeret som et lokalt beredskab, der har taget sig af sager om mulige brud på god videnskabelig forskningspraksis begået af forskere med tilknytning til AU.

Afsættet for de nye rådgiveres og det nye udvalgs arbejde er et nyt regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis, som efter en længere høringsproces i de faglige miljøer er blevet vedtaget i universitetsledelsen, og som er trådt i kraft 25. marts i år.


Rådgivere i ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet

Science and Technology

Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus BSS

Professor Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut

Professor Bobby Zachariae, Institut for Psykologi (suppleant)

Arts

Docent emeritus Hans Fink, Institut for Kultur og Samfund

Lektor Morten Dige, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)

Health

Professor (MSO) Ebba Nexø, Institut for Klinisk Medicin

Professor Michael Væth, Institut for Folkesundhed (suppleant)


Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis på Aarhus Universitet

Science and Technology

Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi

Professor Susanne Bødker, Institut for Datalogi

Aarhus BSS

Professor Palle Bo Madsen, Juridisk Institut (Formand)

Professor Tom Engsted, Institut for Økonomi

Professor Bobby Zachariae, Psykologisk Institut

Professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab (suppleant)

Professor Sven Tarp, Institut for Erhvervskommunikation (suppleant)

Arts

Professor Svend Andersen, Institut for Kultur og Samfund

Lektor Jette Kofoed, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Lektor Martijn van Beek, Institut for Kultur og Samfund (suppleant)

Lektor Kirsten Frandsen, Institut for Kommunikation og Kultur (suppleant)

Health

Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi

Lektor Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed

Klinisk professor Claus Gravholt, Institut for Klinisk Medicin (suppleant)

Lektor Sebastian Frische, Institut for Biomedicin (suppleant)